28 | 07 | 2017
Laatste Toevoegingen Avifauna Forums!
Natuurbeheer Meld verstoring natuur bij inspecteurs provincie! (1)
jhvenema Thu 27 Jul 2017 21:58:27

Waarnemingen Heeft C. Arend zich voor het eerst laten zien? (11)
GuidoMeeuwissen Thu 27 Jul 2017 11:51:27

Waarnemingen Kleine Mantelmeeuwen met zenders in Groningen (1)
klaas Thu 27 Jul 2017 8:46:27

Vreemde Vogels? Geluid raaf? (4)
randomeda Wed 26 Jul 2017 20:05:26

Mededelingen, Excursies, Lezingen e.d. Natuur versus recreatie: discussie! (11)
arenaria Sat 22 Jul 2017 13:28:22

Lezing Noordse Sterns

Woensdag 9 december, 20.00-21.00 uur: Derick Hiemstra over Noordse Sterns

Titel van de lezing: "Voor geel 9.0 is 90.000 km niet alleen een kwestie van 0-en: het verhaal over een nieuwe recordreiziger, versie 2015"

Recordreiziger Noordse Stern geel 9.0.

De resultaten van zes jaren lang (kleur-)ringen en twee edities van werken met geolocatoren bij bekende broedvogels zullen in deze lezing worden gepresenteerd.
Er is dus niet alleen oog voor de recordtrekker "geel 9.0" maar ook voor de successen van verschillende kolonies en de trends van verschillende jaren.
Deze lezing belooft niet een opsomming van getalletjes en grafiekjes te worden, maar zal u d.m.v. veel beeldmateriaal inzicht geven in een broedseizoen van zowel de vogels als de ringer.

Derick Hiemstra is een hobbymatige vogelringer die met behulp van de RUG een professionele aanpak heeft om de Noordse Sterns die aan de Groninger kust broeden, het jaar rond te volgen.

Na de pauze start rond 21:15 uur de najaars ALV van Avifauna Groningen

Avifauna Groningen op Twitter