24 | 03 | 2018

"De Baggerputten" Tabel periode overzicht per jaar v.a. 2003


witkopstaartmees05kl.jpg

(Witkop)staartmees

snor02kl.jpg

Snor

braamsluiper01kl.jpg

Braamsluiper

zwartkop01kl.jpg

Zwartkop

bokje09kl.jpg

Bokje


Bijgewerkt tot en met vangdatum: 31-12-2010

Soort:

Totaal
2003

Totaal
2004

Totaal
2005

Totaal
2006

Totaal
2007

Totaal
2008

Totaal
2009

Totaal
2010

Totaal:

Blauwborst

1

 

2

1

 

 

 

 

4

Bokje

 

 

8

1

1

 

 

 

10

Boomkruiper

 

3

3

3

3

5

2

2

21

Boompieper

3

6

8

7

7

5

5

1

42

Bosrietzanger

6

7

14

12

7

7

3

 

56

Braamsluiper

 

 

 

3

5

3

 

 

11

Fitis

13

8

22

24

22

22

13

 

124

Gaai

 

 

1

1

 

 

 

 

2

Geelgors

 

 

2

1

7

5

 

4

19

Gekraagde Roodstaart

 

2

 

1

 

1

1

 

5

Goudhaan

5

 

6

9

14

31

1

7

73

Goudvink

 

4

10

10

11

8

1

 

44

Grasmus

10

6

6

8

11

8

6

3

58

Graspieper

5

 

 

 

 

 

 

 

5

Grauwe Vliegenvanger

 

 

1

 

 

1

 

 

2

Groenling

 

2

 

3

8

5

1

 

19

Grote Barmsijs

 

 

18

 

 

90

 

13

121

Grote Bonte Specht

1

 

 

4

 

1

1

 

7

Heggenmus

10

4

15

8

17

25

4

5

88

Keep

 

2

 

 

 

 

 

1

3

Kleine Barmsijs

 

 

 

 

 

8

 

 

8

Kleine Bonte Specht

 

1

 

 

1

 

 

 

2

Kleine Karekiet

5

4

2

8

5

2

 

 

26

Koolmees

21

8

78

41

65

27

15

18

273

Koperwiek

1

1

 

 

 

5

 

1

8

Matkop

 

1

2

 

 

 

 

 

3

Merel

11

6

20

21

23

17

8

4

110

Nachtegaal

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Pimpelmees

6

9

37

35

52

23

10

41

213

Putter

1

 

 

 

3

1

 

 

5

Rietgors

3

13

3

3

1

5

1

 

29

Ringmus

 

2

1

2

1

1

 

 

7

Roodborst

20

19

43

43

39

48

14

11

237

Sijs

 

 

1

 

6

2

 

6

15

Spotvogel

1

 

5

6

1

1

 

 

14

Sprinkhaanzanger

3

 

1

3

1

 

 

 

8

Staartmees

1

3

7

9

6

8

1

6

41

Tjiftjaf

22

15

27

42

68

54

9

2

239

Tuinfluiter

14

12

22

29

40

11

6

1

135

Vink

8

1

9

5

12

8

2

3

48

Vuurgoudhaan

 

 

 

 

5

2

1

 

8

Winterkoning

6

9

25

19

21

22

12

7

121

Witkopstaartmees

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Zanglijster

7

4

10

10

7

22

9

6

75

Zwarte Mees

 

 

 

 

1

5

 

 

6

Zwarte Roodstaart

 

 

1

 

 

 

 

 

1

Zwartkop

17

21

96

147

67

107

25

4

484

Totaal:

201

173

506

519

538

596

152

147

2832

In de tabel gaat het alleen om nieuw geringde vogels, dus exclusief terugvangsten.