20 | 03 | 2018

Midwintertellingen

Jaarlijks vindt er een midwintertelling in Nederland plaats. Gedurende deze telling worden zoveel mogelijk gebieden op alle soorten watervogels geteld. Alleen al in Nederland doen er zo'n 1600 waarnemers mee!

Midwintertelling 2010

Op 16 januari 2009 vindt de 44e editie van de internationale Midwintertelling plaats. Tijdens deze jaarlijks terugkerende telling worden alle soorten watervogels zo volledig mogelijk geteld. Niet alleen in Nederland, maar gelijktijdig ook in vele andere delen van de wereld!

De voorkeursdatum voor de telling is zaterdag 16 januari (15-18 januari). Om de resultaten vergelijkbaar te houden is het belangrijk dat zoveel mogelijk gelijktijdig wordt geteld. Bij te slecht weer kan worden uitgeweken naar de vrijdag, zondag of maandag rond de 16e.

De provincie is opgedeeld in telgebieden. Voor elk gebied is kaartmateriaal beschikbaar. Binnen het telgebied worden alle watervogels (ganzen, eenden, steltlopers, meeuwen) geteld. Daarnaast is er ruimte voor het tellen van extra soorten (bijvoorbeeld roofvogels). Wie mee wil doen krijgt een kaartje van het telgebied, telformulier, de SOVON-nieuwsbrief en een handleiding.

De resultaten kunnen via formulier worden ingezonden, of ingevoerd via de digitale invoer op de SOVON-site. Een handleiding voor de digitale invoer is hier (PDF) te vinden. Tellers ontvangen na afloop het SOVON-rapport met de resultaten uit heel Nederland.

We hopen op jullie medewerking! Wie vragen heeft, of mee wil doen kan contact opnemen met Jelle.
Meer informatie is ook te vinden in deze nieuwsbrief. (PDF)zilverreiger

Doe mee met dit nuttig werk ter bescherming van de watervogels en natuurgebieden in Groningen. Het is natuurlijk geweldig als we op één dag een goed beeld krijgen in onze regio van de verspreiding van soorten als de Wulp, Grote Zilverreiger, Kolgans, Smient, Meerkoet enz.

Hier ook de PDF van Sovon te downloaden van de Midwintertellingen van 2000 t/m 2009!

Georganiseerd door:

Midwintertelling SOVON - regiocoördinator Groningen
Jelle Postma
P/a SOVON - Noord
Posthoornsteeg 1c
8911 AS Leeuwarden
Tel: 058-2990832 / 06-49390506
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.@sovon.nl">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.