24 | 03 | 2018

Spotvogel (Hippolais icterina)
Vogel van het jaar 2008

 

Na twee succesvolle onderzoeksjaren met respectievelijk Bonte Vliegenvanger en Dodaars, is voor het jaar 2008 gekozen voor de Spotvogel. Na een jaarrondsoort ging nu de voorkeur weer uit naar een zomervogel. Dat betekent dus een korte en intensieve inventarisatie.

 

Foto: Paul Sloot
Website:
http://www.pws-online.nl
 

Broedvogel

De Spotvogel heeft een grote verspreiding, maar komt nergens met grote dichtheden voor. Alleen voor kleigebieden heeft de vogel een lichte voorkeur.
In erfbeplanting, singels, parken, struweel en vooral in jonge aanplant kunnen we de vogels vinden. Vroeger was de Spotvogel ook een stadsvogel, maar met het afnemen van de soort is daar geen sprake meer van. Volgens de broedvogelatlas heeft de soort een areaalverkleining van zo'n zeven procent te zien gegeven. Vanwege een zuidoostelijke trekrichting en omdat we aan de noordwestgrens van het verspreidingsgebied zitten is hier weinig doortrek van Spotvogels. We richten ons dan ook volledig op broedvogels!

Zangactiviteit

Vanaf april komen de vogels aan en kunnen de eerst exemplaren zingend gehoord worden, maar de beste tijd is toch iets later. Egbert Boekema houdt al jaren, vooral tijdens woon-werkverkeer, bij wat hij onderweg ziet en hoort. Van 320 zingende Spotvogels heeft hij een grafiekje gemaakt. Hij geeft daarbij de volgende tips:

"Uit de grafiek blijkt dat eind mei en begin juni de beste periode is om ze te pakken te krijgen. Uit mijn dagelijkse fietstochtjes blijkt dat ze in en rond de Paddepoel net buiten de stadsbebouwing zitten . Ook blijkt dat er regelmatig Spotvogels een dag ergens zingen om dan weer te vertrekken. Dit is aan de stadsrand van Groningen ca een vijfde van alle jaarlijkse waarnemingen! lang niet elke zang heeft dus op broedvogels betrekking. Het is dus belangrijk om de plekken nauwkeurig te noteren, desnoods adres met huisnummers als ze in tuinen zitten. Ook is het nuttig om net na de broedtijd op de kenmerkende drietonige roep in de gaten te houden, deze klinkt als ta-toe-hwiet, is tamelijk hard en dus gemakkelijk te herkennen. Er is ook geen andere vogel die iets produceert dat hierop lijkt. De roep wordt vaak gehoord op plekken waar wordt gebroed."


Zangactiviteit van de Spotvogel. (N= 320)

Wat moet je doen:

  • Noteer plaats en datum van elke zingende of roepende Spotvogel. Probeer in verband met 'tijdelijke' vogels minimaal een tweede waarneming te verkrijgen. Een van de waarnemingen zou bij voorkeur tussen de Sovon-datumgrenzen moeten liggen. Dat is tussen 20 mei en 15 juli.
  • Maak een korte biotoopbeschrijving. Broedt de vogel op een boerenerf, een park, een tuin en indien mogelijk, broedt de vogel op kleigrond, zand of veengrond.
  • Noteer verder eventuele bijzonderheden. Bijvoorbeeld gegevens over de broedzekerheid. Nb Nooit naar nesten gaan zoeken!
  • Geef de gevonden gegevens z.s.m. door. Direct via e-mail. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of per brievenbuspost naar Vogel van het Jaar p/a Van Deyssellaan 1, 9721 WS Groningen. Via het mailadres is ook informatie op te vragen.
  • Raadpleeg de kaart en de informatie op de site regelmatig dan kunnen we straks een zo volledig mogelijk beeld produceren.

Wat doen wij?

  • We voeren de gegevens in een database in.
  • We zetten de gegevens op een kaart die on-line te bekijken is. In de loop van het broedseizoen hopen we een steeds vollediger beeld te krijgen van de verspreiding van de Spotvogel en de aantallen waarin die voorkomt.
  • Na het broedseizoen doen we een verslag van onze bevindingen in de Grauwe Gors.

Tot slot

Wij hopen dat zoveel mogelijk mensen aan ons project mee willen werken. Als er vragen zijn kunnen deze gemaild worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of gericht worden aan Vogel van het jaar p/a Van Deyssellaan 1 9721 WS Groningen.

Werkgroep vogel van het Jaar

 

geluiden Spotvogel:

 

 

{moseasymedia media=http://www.avifaunagroningen.nl/site/vogelvhjaar/spotvogel.mp3}

2:21 minuten (extra lang)

{moseasymedia media=http://www.vogelbescherming.nl/inc/upload/modules/bird/spotvogel.mp3}

40 seconden

Links: