broedterrein noordse sterns

Hier kun je opmerkingen en/of vragen kwijt m.b.t. natuurbebeer en natuur in het algemeen

Moderator: hdelange

Plaats reactie
Gebruikersavatar
draaisma
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 62
Lid geworden op: 01 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen

broedterrein noordse sterns

Bericht door draaisma » 25 apr 2006, 22:51

Op het haventerrein in Delfzijl broedde vorig jaar een grote kolonie noordse sterns, visdiefjes. Dit terrein is nu overspannen met een groot oranje doek. Weet iemand hier de reden van. Is het om het broeden tegen te gaan?

Gert Draaisma :(

Gebruikersavatar
klaas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten: 410
Lid geworden op: 14 mei 2002, 23:00
Locatie: Groningen (stad)

Re: broedterrein noordse sterns

Bericht door klaas » 26 apr 2006, 10:17

Beste Gert,

De afgelopen weken is er door verschillende vogelaars al een uitvoerige correspondentie hierover gevoerd, maar dit heeft tot nu toe niet mogen baten. Zie hieronder.

Vriendelijke groeten,

Klaas van Dijk

------------------------------------------------------------
Brief van Ko Veldkamp aan Sjaak de Boer (Groningen Seaports)

Van: ko veldkamp
Verzonden: donderdag 20 april 2006 22:10
Aan: sjaak de boer
CC: joke stoop; 'Rakt, ing. C.L.M. van de (Carl)';
'stevedoring@wagenborg.com'
Onderwerp: visdiefkolonie

Delfzijl, 20 april 2006


Geachte heer De Boer,

Afgelopen week werd ik verrast door een groot oranje dekkleed dat het gehele opslag terrein van Wagenborg bedekt, op de locatie waar in voorgaande jaren de grote kolonie visdieven en noordse sterns (alsmede kokmeeuw, bontbekplevier en strandplevier) was ontstaan. Een deel van de sterns en een aantal paartjes bontbekplevieren waren al aanwezig en vliegen nu verstoord boven het terrein rond. Dit kleed is bedoeld om het terrein ongeschikt te maken voor vestiging van de vogels in verband met de bouw van de nieuwe veevoederloods. In maart jl. heb ik met Joke Stoop (Waddenvereniging) daarover met Dhr. Wagenborg gesproken. We hebben er begrip voor dat de bouw van de loods en de vestiging van de broedende vogels in potentie met elkaar conflicteert. Echter, met Dhr. Wagenborg was afgesproken dat slechts een deel van het terrein ongeschikt zou worden gemaakt, namelijk een corridor rond de loods. Ongeveer de helft van het terrein zou op die wijze voor de vogels geschikt blijven. Op die wijze zou de bouw van de loods geen hinder
ondervinden van de vogels, en zou toch broedgelegenheid beschikbaar blijven.
Deze afspraak wordt ook genoemd in een brief (nummer 1054/SPB/AdG,
"tussenrapportage broedvogelexperiment") die Groningen Seaports op 30 maart aan de Directie Regionale Zaken van het Ministerie van LNV (dhr. Van der Rakt) en aan LASER in Dordrecht is verstuurd. Ik neem aan dat het dekkleed te goeder trouw over het hele terrein is gelegd, en dat het geen probleem is dat het terrein alsnog volgens de gemaakte afspraken is in te richten, namelijk dat deel beschikbaar houden dat niet direct door de bouw van de loods wordt betroffen. Dan kunnen ook de afspraken rond het afsluiten van het hek langs de openbare weg met dubbeltjesgaas (om doodrijden van kuikens te voorkomen) worden uitgevoerd. Ik heb aangeboden dat gaas te willen plaatsen, en ben ook nog steeds bereid dat te doen.

De problematiek rond de sternkolonie en het ongeschikt maken van het
terrein, maakt ook nog eens duidelijk dat de problematiek rond de broedende sterns in de haven van Delfijl nog steeds een bevredigende oplossing behoeft. Er is weliswaar dit jaar opdracht verleend aan Bureau Altenburg & Wymenga te Veenwouden om een alternatieve broedplaats te zoeken, deze zal (neem ik aan) nog niet dit broedseizoen in gebruik kunnen worden genomen.
Mocht het terrein van Wagenborg dit jaar niet meer beschikbaar zijn, hebben de vogels dus geen enkel alternatief uit te wijken. Zoals bekend vindt er op de schermpier te veel verstoring plaats en is vestiging op het Akzo-terrein eveneens niet optimaal. Een mogelijk alternatief zou zijn -mocht het verwijderen van een deel van de afdekking bij Wagenborg op problemen stuiten- dat de schermpier alsnog op korte termijn hermetisch voor publiek wordt afgesloten. Deze maatregel kan de tijd tot het inrichten van een alternatieve locatie overbruggen.

met vriendelijke groeten,

Ko Veldkamp

------------------------------------------------------
Brief van Eric Wagenborg aan Ko Veldkamp

Van: Eric Wagenborg
Verzonden: maandag 24 april 2006 9:31
Aan: ko veldkamp
CC: sp.deboer@groningen-seaports.com
Onderwerp: RE: visdiefkolonie

Ko

Spijt me dat ik je vrijdag niet te woord kon staan maar we hadden een doop en er stonden 150 man om mij heen.

Bij nader inzien hebben we besloten om het gehele terrein met kleden te voorzien. De loods zal definitief gebouwd worden en hier is tevens haast mee geboden door de toezeggingen welke naar potentiéele opdrachtgevers zijn gedaan. Gedurende de bouw hebben we voor opslag van het staal en ander bouwmateriaal meer ruimte nodig en om deze reden hebben we besloten toch meer eigen ruimte te reserveren.

Mogelijk ben je hier niet blij mee , maar ik hoop wel dat je de situatie begrijpt.

Met vriendelijke groeten

Eric Wagenborg

---------------------------------------------------------
Brief van Peter de Boer en Ko Veldkamp aan Vogelbescherming Nederland


From: "Peter de Boer"
To: "Ruud van Beusekom" <ruud.vanbeusekom@vogelbescherming.nl>; "Manon Tentij" <manon.tentij@vogelbescherming.nl>; "Floris van Kuijk" <floris.vankuijk@vogelbescherming.nl>
Sent: Wednesday, April 19, 2006 11:41 AM
Subject: kolonie sterns Delfzijl bedreigd


Beste Manon, Floris, Ruud en alle anderen,

Bij de haven van Delfzijl bevindt zich sinds jaren '80 een grote gemengde kolonie Visdief, Noordse Stern en Kokmeeuw. Oorspronkelijk werd langs de havenschermpier in lage kunstmatige duintjes gebroed. Na verlegging van de dijk in 1996 en 1997 voor zware scheepvaart ging dit broedterrein verloren. Groningen Seaports (voorheen Havenschap Delfzijl/Eemshaven) in de persoon van dhr. S. de Boer heeft indertijd beloofd het verloren gegaan terrein te compenseren. Eind jaren '90 zijn op een vijftal plaatsen aan weerszijden van de pier basaltblokken gestort, is zand opgebracht en helm aangeplant. Door de geringe oppervlakte van deze 'stukjes', voortdurende verstoring door wandelaars, honden en badgasten en het overstromingsgevaar, door de lage ligging, broedden hier weinig vogels en is het broedsucces nihil. Van compensatie kan dan ook niet gesproken worden.

Als alternatief hebben de sterns gekozen voor een overslagterrein van
bedrijf Wagenborg, op minder dan een kilometer van de oude broedplaats.
Deze schaars begroeide plaat is ca. 3 hectaren groot. In 2003 heeft een
ingehuurde valkenier de sterns vanaf het vroege voorjaar verjaagd In
2004 en 2005 konden de sterns ongestoord broedden, en met succes. Van
enkele honderden paren in 2003 groeide de kolonie in 2005 uit tot ruim
1000 paar sterns, met naast Visdief (934) en Noordse Stern (159) ook
Bontbekplevier (7), Strandplevier (1) en Kokmeeuw (97) als broedvogel.
Naast sterke groei was ook het broedsucces erg hoog.

Probleem is dat Groningen Seaports de toegezegde compensatie niet na is
gekomen. Oorspronkelijk broedgebeid is verloren gegaan, waardoor de
sterns noodgedwongen zijn uitgeweken naar het industrieterrein van
Wagenborg. Daarmee is het 'probleem' van broedgebied voor de sterns
onbedoeld op het bord van Wagenborg komen te liggen. Wagenborg is in
principe van goede wil, maar wel gewoon een bedrijf wat moet draaien.
Dit jaar gaat op het (broed)terrein een loods gebouwd worden. Daarom is
een groot deel van het terrein preventief afgedekt met oranje dekkleed,
om te voorkomen dat de sterns zich vestigen.

Wat dient te gebeuren is dat het Havenschap aan de compensatie wordt
gehouden. Bijna 10 jaar na dato is de compensatie nog steeds niet
behoorlijk uitgevoerd, ondanks geregeld overleg tussen betrokken
partijen, aanwezigheid Waddenvereniging (Joke Stoop, net andere baan),
inzet van Ko Veldkamp, betrokkenheid consulent Vogelbescherming (Klaas
van Dijk) en inbreng SOVON (Ben Koks). Het lijkt er sterk op dat
Groningen Seaports met de vestiging bij Wagenborg het probleem als
opgelost zag en met pappen en nathouden bij overleg onder compensatie
uitkomt. Een duurzame oplossing is het industrieterrein van Wagenborg
nooit geweest. Het was als broeden op de rand van een rokende vulkaan;
nu dreigt die vulkaan met één grote klap te barsten. Ko Veldkamp heeft
hiervan een paar alleszeggende foto's gemaakt, die in de bijlage staan.
Wanneer niets gedaan wordt gaat deze kolonie verloren.

Het zou mooi zijn als Vogelbescherming een sterke rol kan spelen in deze
kwestie. Groningen Seaports dient tot de orde geroepen te worden. Een
echt overleg, met als doel realisatie van geschikt broedterrein voor de
sterns, plevieren en meeuwen zou uitkomst kunnen bieden. De beste
oplossing is de pier af te sluiten voor publiek en aanvullend bestaande
zandplaten uit te breiden. Alternatief is de aanleg van een eilandje op
de wadplaat ten noorden van de pier, waar de sterns ongestoord kunnen
broeden. De plevieren en sterns staan te trappelen om te beginnen, dus
enige haast is geboden.

We zijn zeer benieuwd naar jullie reactie.

Hartelijke groeten,
Peter de Boer & Ko Veldkamp

Plaats reactie