Welkom op de website van Avifauna Groningen!

 • Geoorde fuut familie01
 • roodsterblauwborst01
 • Sperwer vrouw01
 • Grutto01
 • geoordefuut01
 • rietgors01
 • grauweklauwier-01
 • fluiter01
 • Grote bonte specht jong01
 • grauwekiekendief-vrouw-01
 • witvleugelstern01
 • kneu01
 • Groene specht jong01
 • grauwekiekendief01
 • Appelvink jong01
 • boerenzwaluw01
 • Appelvink-voeder01
 • grasmus01
 • blauwborst01
 • blauwborst01

Reisverslag: Zuid-Spanje - West Andalusië 2024

door: Henk de Lange

Er is een reisverslag: toegevoegd van de voorjaarsreis naar Zuid-Spanje - West Andalusië 2024. Ook in het vroege voorjaar valt daar al genoeg te beleven. Misschien geeft het inspratie om ook uw reisverslag van komend jaar met ons te delen. 

Lees Meer....

Free Joomla! templates by Engine Templates