excursiebanner02 1920

Foto van de meerdaagse Avifauna-excursie naar "De Elbe" in 2009

Vereniging Avifauna Groningen

... dé Groninger vereniging voor vogelaars!

Doel van de vereniging

De vereniging Avifauna Groningen heeft tot doel het onderzoeken en beschermen van in het wild levende vogels in de provincie Groningen.

Algemene informatie over de vereniging

De vereniging Avifauna Groningen is opgericht in 1968 met aanvankelijk als belangrijkste doel te komen tot een publicatie over de vogels in de provincie Groningen (een zogenaamde avifauna van Groningen). In de loop der jaren is de vereniging uitgegroeid tot een provinciale vereniging met 300 - 400 leden.

Mensen die "iets" met vogels hebben zijn van diverse pluimage. De een heeft genoeg aan het genieten van de vogels in de eigen tuin, de ander is regelmatig in de Lauwersmeer te vinden op zoek naar bijzondere soorten. Sommige vogelliefhebbers tellen overwinterende ganzen of houden de stand bij van de broedvogels in hun 'eigen' gebied. Anderen doen onderzoek of richten zich op praktisch beschermingswerk.

Avifauna Groningen heeft geen winstoogmerk en werkt geheel met vrijwilligers (er is geen beloningsbeleid). De financiële middelen worden ingezet voor het doel van de vereniging onder andere door het organiseren van lezingen, excursies en publicaties (Grauwe Gors). De meeste werkzaamheden worden uitgevoerd door/via de werkgroepen.

Hoe je het ook invult, als je plezier beleeft aan vogels en iets met de provincie Groningen hebt, dan hoor je thuis bij Avifauna Groningen.

Avifauna Groningen is de Groninger vereniging voor vogelaars.

(Financieel) Beleid

Vanaf 2012 is de rol van het bestuur vooral zorg te dragen voor de algemene organisatorische taken van de vereniging. De activiteiten van de vereniging worden bepaald door de (actieve) leden. Dit gebeurt via de verschillende werkgroepen en commissies.

Door de verantwoordelijkheid van de activiteiten bij de leden en de ledenvergaderingen te leggen kan het voorkomen dat sommige activiteiten (tijdelijk) meer of juist minder worden uitgevoerd. De leden bepalen dus zelf wat belangrijk is. De vereniging kent vele tientallen actieve leden.

Het bestuur heeft als taak zorg te dragen dat de commissies en werkgroepen met in achtneming van de doelstellingen van de vereniging hun taken kunnen uitvoeren.Verder vertegenwoordigt het bestuur de vereniging in algemene zin.

De vereniging kent alleen onbezoldigde vrijwilligers. Er wordt dus geen enkele vergoeding betaald aan leden voor de uitgevoerde werkzaamheden. Dat geldt ook voor de bestuursleden. Uiteraard worden voor de vereniging gemaakte onkosten wel vergoed, mits die verantwoord worden en de financiën het toelaten. Inkomsten van de vereniging komen dus volledig ten goede aan de doelstellingen van de vereniging.

ANBI logo kleinANBI

De vereniging Avifauna Groningen is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel (inschrijfnummer 40023588). Sinds 1 januari 2014 is Avifauna Groningen een ANBI-goedgekeurde vereniging (RSIN 806188157). Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de leden via de ledenvergaderingen (voorjaar & najaar). De bijbehorende stukken zijn te vinden via het: Downloadmenu

Opmerking: de jaarrekening is in sommige jaren opgenomen in het jaarverslag.

De statuten van de vereniging en het huishoudelijk regelement vindt u ook via het Downloadmenu

Een overzicht van de bestuursleden is te vinden via het  Bestuur

Wilt u contact opnemen dan kan dat ook via het Contactformulier

Het algemeen contactadres van de vereniging is:

Jaspisstraat 15, 9743 JV Groningen

Rekeningnummer Avifauna Groningen: IBAN-banknummer: NL90INGB0002015418

t.n.v. Penningmeester Avifauna Groningen, Groningen.

Free Joomla! templates by Engine Templates