Zeearend Zuidlaardermeer bedreigd

Hier kun je opmerkingen en/of vragen kwijt m.b.t. natuurbebeer en natuur in het algemeen

Moderator: hdelange

User avatar
Aart
Vogelaar
Vogelaar
Posts: 537
Joined: 08 Jan 2003, 00:00
Location: Groningen

Re: Zeearend Zuidlaardermeer bedreigd

Post by Aart »

Ik heb de samenvatting even gedownload. Het artikel was mij bekend. Ook in Groot-Brittannië is geconstateerd dat vogels windparken mijden.
Windparken staan bij voorkeur in ondiepten, daar waar ook 'gemakkelijk' voor zeevogels voedsel te vinden is. Windparken veroorzaken dus niet alleen sterfte door botsingen, maar ook doordat vogels gedwongen worden naar minder gunstige gebieden uit te wijken.
De (Noord)zee is minder groot dan we denken.

Aart


sula 27 (2019) recensies
Operational offshore wind farms and associated ship traffic cause profound changes in distribution pat- terns of Loons (Gavia spp.). Bettina Mendel, Philipp Schwemmer, Verena Peschko, Sabine Müller, Henriette Schwemmer, Moritz Mercker & Stefan Garthe 2019. Journal of Environmental Management 231: 429-438.

In de ondiepe Duitse bocht verblijven in de lente soms tienduizenden roodkeelduikers Gavia stellata tegelijk. Het is in de Noordzee voor deze soort dan ook een van de belangrijkste opvetgebieden voordat ze de reis naar de broedgebieden vervolgen. Het belang van dit stuk zee was al eerder onderkend en het heeft precies om die reden een speciale status gekregen: de ‘Eastern German Bight Special Protection Area’ (SPA). Goed beschermd dus, zou je zeggen.
Fout! Ook hier botsen de belangen, waarbij die van mensen gaan boven die van de natuur. Uitgere- kend middenin het SPA is een windmolenpark gebouwd, genaamd ‘Butendiek’: de vergunning voor het windpark was al verleend voordat de bijzondere status werd toegekend. Daarnaast zijn ook aan de randen van het beschermde gebied enkele windmolenparken gebouwd. Duikers behoren tot de schuwste en daarom zeer verstoringsgevoelige van onze kustvogels. Zeetrektellers kennen het beeld van plotseling langsvliegende groepjes roodkeelduikers, na enige tijd gevolgd door een langspruttelend bootje. Daar- naast weten we uit diverse studies dat duikers windmolenparken vermijden.
De Duitse onderzoekers zagen hun kans schoon bij dit levensgrote, zij het mogelijk destructieve, experiment en onderzochten de invloed van de windmolenparken op de verspreiding van de duikers. Ze veronderstelden bovendien dat niet alleen de turbines maar ook de boten die worden ingezet voor het onderhoud van het park van invloed zouden zijn op de verspreiding van de vogels. Dit aspect was in eerdere windmolenparkonderzoeken nog niet meegewogen. Gelukkig beschikten ze over een ruime set gegevens om hun resultaten mee te vergelijken, want in de jaren 2000-2013, een periode zonder wind- molenparken in dit gebied, was de verspreiding van roodkeelduikers hier ook al in kaart gebracht.
De resultaten zijn schokkend: toen de windmolens eenmaal gebouwd waren, bleek de negatieve invloed op de duikers tot een afstand van maar liefst 16 kilometer meetbaar. Ze concentreerden zich nog wel binnen het SPA, maar in een deel dat zover mogelijk van alle parken vandaan ligt. Gebieden waar ze zich in eerdere jaren concentreerden, waren nu verlaten. De conclusies van dit onderzoek liegen er dus niet om: zowel de aanleg als de aanwezigheid van windparken én het dagelijkse scheepverkeer tussen de wal en de parken hebben het gebied ongeschikt gemaakt voor roodkeelduikers.
Deze resultaten zijn van groot belang voor de bescherming van zeevogels. Er wordt wel gesuggereerd dat er bij vogels na verloop van tijd gewenning voor een windmolenpark kan optreden. Daarmee impli- ceert men dat het allemaal wel meevalt met die invloed – even wachten en dan is er niets meer aan de hand. Voor meeuwen zal het onderhoudsverkeer van en naar het park misschien niet veel uitmaken, maar voor duikers (en zee-eenden) dus wel, want voor hen is het scheepvaartverkeer een chronische – namelijk dagelijkse – bron van verstoring.
[verschenen 6 maart 2019]
Guido Keijl
1
User avatar
Aart
Vogelaar
Vogelaar
Posts: 537
Joined: 08 Jan 2003, 00:00
Location: Groningen

Re: Zeearend Zuidlaardermeer bedreigd

Post by Aart »

GOED ALTERNATIEF VOOR WINDMOLENS!

In het Dagblad van 13 april 2019 ruim aandacht voor de windmolenproblematiek.
Aan het woord komt lector energietransitie dr. Martien Visser van de Hanzehogeschool.
Hij betoogt dat eenvoudiger maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen effectiever zijn dan het plaatsen van windmolens. Isolatie van woningen levert namelijk grotere besparingen op voor minder geld.
Bovendien hoef je energie die je bespaart ook niet meer op te wekken!

Goed nieuws dus. Een bijkomend groot voordeel van isolatie van gebouwen lijkt mij dat dit veel kleinschalige en lokale werkgelegenheid oplevert. Bovendien komen de voordelen niet bij enkelen, maar bij heel veel mensen terecht. (bij bedrijven en bij particulieren in comfortabelere en zuiniger woningen)
Ik zou zeggen politiek ... waar wacht je nog op. Schrap die windmolenplannen en richt je op effectieve maatregelen zonder schade aan natuur, landschap en mensen.

Aart
User avatar
Aart
Vogelaar
Vogelaar
Posts: 537
Joined: 08 Jan 2003, 00:00
Location: Groningen

Re: Zeearend Zuidlaardermeer bedreigd

Post by Aart »

Ik had na mijn laatste bijdrage nog wel reactie verwacht. Ik weet dat bij Avifauna verschillende mensen in de politiek actief zijn. Harrie van GroenLinks werd al genoemd. Of zouden zij niets mogen zeggen van hun partij. Vast wel, te druk met Europa denk ik. Misschien later.

Groet Aart
Locked

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests