Pagina 1 van 2

Geen Witvleugels maar koeien in de Oostpolder?

Geplaatst: 29 apr 2015, 11:22
door meeuwiss
Zoals het er nu naar uitziet is de Oostpolder dit broedseizoen al aan het droog vallen. Mijn verwachting is dat de resterende slikplaten dan ook snel gaan vergrassen. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat zich hier nog Witvleugelsterns of Kemphanen gaan vestigen. Of ze dan elders gaan broeden is maar zeer de vraag. Ook al eens in het gebied rondgelopen?
Groet

Re: Geen Witvleugels maar koeien in de Oostpolder?

Geplaatst: 29 apr 2015, 16:58
door Meint&MariaWoortman
Was ons ook al opgevallen Guido dat het veel droger is dan vorig jaar.
We hadden van iemand begrepen dat het gebied aan het eind van de Osdijk wat bij de Onnerpolder hoort bewust droog wordt gehouden voor de plantengroei, maar blijkbaar wordt er in de Oostpolder ook geen water ingelaten, wel jammer want wij denken ook dat de Witvleugelstern dit gebied niet zal kiezen als broedplek.

Re: Geen Witvleugels maar koeien in de Oostpolder?

Geplaatst: 29 apr 2015, 23:54
door anaburen
Ook in de Kropswolderbuitenpolder is het waterpeil verlaagd vergeleken met andere jaren.
Hopelijk krijgt de veenwortel hier voldoende kans om op tijd te groeien als de Witwangsterns willen arriveren.

Ana

Re: Geen Witvleugels maar koeien in de Oostpolder?

Geplaatst: 30 apr 2015, 22:09
door jhvenema
Ik denk dat de eventueel terugkerende Witvleugelsterns prima iets noordelijker in de zomerploders van de Onnerpolder een geschikte nestkolonie kunnen stichten.
Hier zijn (nog) enkele mooie ondergelopen graslandpercelen te vinden.
Ze zijn meer gericht op vangen van kleine visjes maar dat hoeft in de directe nabijheid van deze locatie ook geen probleem te zijn.
We wachten met spanning af...
groet Jan Henk

Re: Geen Witvleugels maar koeien in de Oostpolder?

Geplaatst: 01 mei 2015, 19:29
door jhvenema
De eerste Witwang heb ik zojuist gesignaleerd op het Zuidlaardermeer! Hopelijk volgen er de komende dagen weer meer!
2012: 21/5, 2013: 25/4, 2014: 30/4, 2015: 1/5.
WW1.jpg
Eerste Witwangstern Zuidlaardermeer 2015
WW1.jpg (106.04KiB)9559 keer bekeken

Re: Geen Witvleugels maar koeien in de Oostpolder?

Geplaatst: 04 mei 2015, 17:23
door anaburen
Ik zag bij de waarnemingen dat Andre Sikkema vandaag 2 Witvleugelsterns in de Oostpolder heeft waargenomen. Wegvliegend naar de Kropswolderbuitenpolder.
Spannend!

Re: Geen Witvleugels maar koeien in de Oostpolder?

Geplaatst: 04 mei 2015, 18:32
door meeuwiss
Om 17:15 uur ontdekte ik samen met Andre de twee Witvleugelsterns boven het Zuidlaardermeer. Jagend in de luwte van de rietkragen en moeilijk te vinden. Geregeld wat opgejaagd door boten. Verder minstens 42 Zwarte sterns jagend, 3 Witwangsterns, 2 Dwergmeeuwen en 1 Visarend. Andre zag inderdaad de Witvleugels hoog opschroeven en verdwijnen richting Kropswolderbuitenpolder. In de Meeuwenkolonie 1 Zwartkopmeeuw.
Groet

Re: Geen Witvleugels maar koeien in de Oostpolder?

Geplaatst: 20 mei 2015, 18:38
door jhvenema
Tsja, zo het zich nu laat aanzien ziet het er inderdaad naar uit dat de Witvleugelsterns niet voor een tweede jaar zullen gaan broeden in het Zuidlaardermeergebied.
WVS5klein.jpg
Witvleugelstern spelend met insect in Onnerpolder.
WVS5klein.jpg (27.23KiB)9237 keer bekeken
Ook de Witwangsterns zijn bijna allemaal verdwenen. Dit jaar ook beduidend minder Geoorde Futen en de aantallen Kemphanen zijn inmiddels ook lager dan vorig jaar volgens mij.
Is het de aanhoudende kou en harde wind, het lagere waterpeil, of een combinatie?
Ik las dat in het waterpeil in o.a. het Zuidlaardermeer juist 10 cm hoger staat dan normaal. Door meer water vast te houden kunnen eventuele tekorten in drogere periodes opgevangen worden. Hierdoor hoeft geen gebiedsvreemd water vanuit het IJsselmeer ingelaten te worden.
Ik hoop dat het weer snel omslaat en we alsnog overspoeld worden door Sternen.
Gelukkig hebben we nog het mooie filmpje van Steven Weghorst: https://www.youtube.com/watch?v=4wfrV5JQS8I
Groet Jan Henk

Re: Geen Witvleugels maar koeien in de Oostpolder?

Geplaatst: 22 mei 2015, 18:49
door meeuwiss
De Witwangsterns (6paar) en de Witvleugelsterns (3paar) lijken nu toch te kiezen voor het natte deel van de Onnerpolder in de buurt
van het Pompstation. De sterns zijn inmiddels begonnen met nestbouw, balts en aanvoeren van kikkers voor de partners.
Ook vandaag verstoring door de boer met de witte bestel, die over alle kades rijdt. Kennelijk om de ganzen te verjagen, de weilanden
staan dan ook vol met linten. Verder is het zaaks om te letten op avontuurlijke fotografen en ook volierehouders, die uit zijn op broedsels van de
Witwangen en Witvleugels. Vanaf het gemaal is alles redelijk goed te volgen. Let ook eens op beide Steenlopers.
Guido

Re: Geen Witvleugels maar koeien in de Oostpolder?

Geplaatst: 22 mei 2015, 20:39
door anaburen
Ha Guido,

Het lijkt erop dat dit jaar geen succesvol broedjaar gaat worden voor de witwang- /witvleugelsterns. Vandaag zag ik in de kwbp geen enkele witwangstern. Een paar dagen eerder ook slechts 2 Witvleugelsterns in de Oostpolder.Slechts 1 eenzame Kemphaan. Te koel voorjaar? Teveel wind? Te droog?
Ik zag vandaag dat er 5 matjes voor de Zwarte Sterns zijn neergelegd. Ik ontdekte minstens 5 broedplekken van de Zwarte Stern.
xx2015-05-22_1440zwartestern.jpg
xx2015-05-22_1440zwartestern.jpg (198.24KiB)9136 keer bekeken
De Geoorde Futen houden het hier voor gezien.
Helaas Sinterklaas. Je kunt niet ieder jaar cadeautjes verwachten.

Ana

Re: Geen Witvleugels maar koeien in de Oostpolder?

Geplaatst: 22 mei 2015, 23:25
door meeuwiss
Niet te somber Ana. De 3 soorten Sterns doen het tot nu toe goed in de Onnerpolder, ook een aantal Zwarte sterns is in het kolonietje gaan nestelen.
De temperatuur is nog steeds aan de lage kant, dat wordt afwachten. Het waterpeil mag ook nog wel wat hoger om de kolonie te behouden.
En als dan de boer stopt met rondrijden om de kolonie en niemand de boel verstoort dan gaat het de goede kant op.
Groet

Re: Geen Witvleugels maar koeien in de Oostpolder?

Geplaatst: 23 mei 2015, 12:41
door jhvenema
Een beetje klagen helpt: de lichte temperatuurstijging van de laatste dagen heeft de zaak gelukkig weer doen kantelen voor de Sternen zo het zich nu laat aanzien.
Dat die Witvleugels hier gaan zitten in de Onnerpolder verbaast mij niet maar wat die Witwangen (en Zwarte Sternen) hier in dit ondergelopen grasland zoeken is mij niet geheel duidelijk.
Dit is toch even andere koek dan de Veenwortelmatten in de KWBP. Wat is er (nog) niet goed aan de wel degelijk aanwezige Veenwortelmatten in de KWBP zuid van het fietspad?

Overigens gisteravond meer dan prima vermaakt rond gemaal. Gelijk bij aankomst op 4 m afstand een Witwang die een kikker ging schoonspoelen, een voortdurend baltsende Watersnip, een Koekoek die de rietkraag in dook, nota bene een Bever die zich op korte afstand mooi liet bekijken, vechtende Kemphaan mannen, een Steltkluut en foeragerende Witvleugel en Zwarte Sternen. Dit alles werd bij het scheiden van de markt ook nog eens gecomplementeerd door de twee Zeearenden.
Jan Henk

Re: Geen Witvleugels maar koeien in de Oostpolder?

Geplaatst: 27 mei 2015, 08:52
door alwin hut
Door lagere temperaturen schijnt veel iets later te zijn, hoor ik ook van mensen die zich verdiepen op botanische niveau...
Maar desondanks zijn er inderdaad weer prachtige dingen te beleven.

Gister is de nieuwe vogelkijkhut in de KWBP officieel geopend.
En hoe is het mogelijk dit jaar, voor de hut is te zien dat daar zwarte sterns, min. 8 bezette nesten op dit moment en witwangsterns, 6 paar, naast elkaar broeden.
Prachtig te zien vanaf deze geheel nieuwe locatie in de KWBP, toch weer, voor 4e jaar op rij!!!

Andere aardige ontwikkeling, wat eerder al opgemerkt werd, dat er op een ondergelopen perceel in de Onnerpolder ook minstens 2 paar zwarte sterns broeden, 2e locatie/kolonie.
Blijkbaar zoeken ze dit jaar gezelschap, want het lijkt er erg sterk op dat daar minstens 2 paar witvleugelsterns aan het broeden zijn!!!

En tot nader bericht lijkt het er op dat er dit jaar misschien een 2e kolonie witwangsterns gaat ontstaan in de Onnerpolder.....
Daar veel activiteit en af en aan vangen en schoonspoelen van de gevangen kikkers, en onderling baltsgedrag.
Blijkbaar zijn de veenwortel matten die zich langzamerhand laten zien in o.a. KWBP nog geen degelijk fundament voor de witwangen en
kiezen ze dit jaar voor een alternatief.

Geen jaar is het zelfde.... :)

Alwin Hut
Beheermedewerker Stichting het Groninger Landschap

Re: Geen Witvleugels maar koeien in de Oostpolder?

Geplaatst: 21 jun 2015, 11:18
door sweg
Ik heb vorige week een kijkje genomen in Duitsland (bij Anklam) en Polen (nationaal park Ujście Warty), de dichtstbijzijnde gebieden waar ook Witwang- en witvleugelsterns kunnen broeden. Ujście Warty is een enorm uitgestrekt uiterwaardenlandschap bij de Oder dat in normale winters onder water staat en richting zomer opdroogt (vergelijkbaar dus met het Zuidlaardermeergebied). Dit jaar echter was het erg droog en broeden er helemaal geen moerassterns en zijn ze er ook gewoon niet. Een fikse tegenvaller! Anklam is ook een uiterwaardengebied maar dan van de rivier de Peene. Hier volop Witwangsterns aanwezig, en je snapt onmiddellijk ook waarom: volop plasdras en veel eilandjes van Veenwortel. Ik zag zelfs een zwarte stern broeden op Veenwortel maar geen Witvleugelsterns. Het lijkt er dus op dat we erg blij moeten zijn met de enkele paartjes in de Onnerpolder.

Steven Weghorst

Re: Geen Witvleugels maar koeien in de Oostpolder?

Geplaatst: 16 jul 2015, 22:04
door jhvenema
Hedenavond samen met Guido kunnen constateren dat er op dit moment in ieder geval 3 vlieg vlugge jonge Witvleugelsternen zijn voortgekomen uit de 2 paartjes.
Een mooi en knap resultaat gezien het koude weer en de broedresultaten bij de Witwangen.
Ze hadden het overigens vanavond nog wel zwaar te verduren want er scharrelde ook een Vos door de zomerpolder. Hopelijk blijft deze buiten schot van de jager (sorry, wildbeheerder) die even na zonsondergang het gemaal kwam bezoeken met zijn legergroene jeepje.
Groet Jan Henk.