Pagina 1 van 1

Vogelaarscafe 25 mei a.s. Onnergemaal, start: Tiehof, Onnen

Geplaatst: 06 mei 2016, 08:50
door Michel Krol
Het Groninger Landschap nodigt jullie allemaal uit voor een:

Vogelaarscafe

Locatie: Tiehof en Onnergemaal
Start: 19.00u, woensdag 25 mei 2016 in de Tiehof

Doel: Informatie en standpunten uitwisselen. Het is een informeel programma waarin we hopen op een constructieve en leuke manier te horen van elkaars standpunten, ideeën etc.

PROGRAMMA:

19.00 Start in dorpshuis de Tiehof, Onnen met een kop koffie
19.15 Vertrek naar het Onnergemaal
19.30 Korte uitleg van het (water)beheer door Michel Krol, natuurbeheerder bij Het Groninger Landschap
19.45 Start vragen/discussie/standpunten/waarnemingen
20.30 Vertrek terug naar de Tiehof, Onnen voor een drankje

We zien u allemaal graag verschijnen!!!

Re: Vogelaarscafe 25 mei a.s. Onnergemaal

Geplaatst: 18 mei 2016, 10:37
door jhvenema
Deze aankondiging en uitnodiging van het GLS weer even bovenaan in Forum.
Of er wat valt te consumeren in dit café weet ik niet maar informatie, kennisuitwisseling en vogels staan zeker op het menu deze avond!
Komt allen zou ik zeggen. Er zijn mindere plekken om naar toe te gaan op een lenteavond in mei...
JH.

Re: Vogelaarscafe 25 mei a.s. Onnergemaal, start: Tiehof, On

Geplaatst: 19 mei 2016, 10:51
door Michel Krol
Openingspost aangepast, zie startlocatie!!!

Re: Vogelaarscafe 25 mei a.s. Onnergemaal, start: Tiehof, On

Geplaatst: 26 mei 2016, 10:43
door jhvenema
Hier even een kort verslagje van het door het Groninger Landschap georganiseerde vogelaarscafé op het Onnerpoldergemaal, woensdagavond 25 mei jl.
Doel van de avond voor het GLS was om input te krijgen van Avifauna leden voor het nog op te stellen (vernieuwde) beheersplan voor de Zuidlaardermeerpolders.
Het vogelarscafé werd bezocht door 11 mensen, terwijl 3 afgevaardigden van het GLS aanwezig waren.
vogelaarscafé.jpg
Vogelaarscafé op Onnerpoldergemaal, 25 mei 2016
vogelaarscafé.jpg (58.7KiB)3572 keer bekeken
Er werden standpunten en suggesties uitgewisseld over o.a. waterpeilbeheer, weidevogelbestand (met name Grutto), recreatieplannen (aanleg steigers), en discussie over waarnemingen en nestbescherming Kleinst Waterhoen die op dit Forum de revue zijn gepasseerd.
Ik denk dat deze avond een geslaagd experiment is geweest die qua opzet voor ons als Avifauna leden hopelijk navolging krijgt door andere natuurorganisaties in andere gebieden.
Verder nog het verzoek om bij waargenomen misstanden of andere zaken betreffende de ZLM polders direct contact met het GLS (Michel Krol) op te nemen.
Groet Jan Henk.

Re: Vogelaarscafe 25 mei a.s. Onnergemaal, start: Tiehof, On

Geplaatst: 27 mei 2016, 11:09
door meeuwiss
Het Vogelaarscafe, georganiseerd door het Groninger Landschap, was een prima gelegenheid om van gedachten te wisselen over de inrichting
van het Zuidlaardermeergebied. Zelf had ik meer Avifauna-leden verwacht, gezien de veel gehoorde protesten tegen de drooglegging van
het natuurgebied. Een gemiste kans!
Ik verwacht dat in de beheersplannen voor de komende jaren ruimte blijft voor de drie soorten moerassterns die nu deels naar het Dannemeer zijn uitgeweken.
Daarnaast werd er veel aandacht besteed aan het behoud van de weidevogels, met name de Grutto.
De Grutto is er veel minder talrijk dan tientallen jaren geleden, met name door de verkaveling van de percelen, aanleg diepe sloten en de verlaging
van de waterstand t.b.v. de veeteelt.
Groet Guido