Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Hier kun je opmerkingen en/of vragen kwijt m.b.t. natuurbebeer en natuur in het algemeen

Moderator:hdelange

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:135
Lid geworden op:01 mar 2016, 01:43
Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 14 dec 2018, 18:23

Hoi Wim en anderen,

Wat mij betreft is de OVP het excellente voorbeeld van natuurbeheer/beleid in Nederland als nachtmerrie: Natuur lijkt daar wel volledig verscheurd te worden door allerlei en belangen en modes - burgers, boeren, bedrijven, recreatie, ecologische adviesbureas, politieke partijen etc. Wetenschap heeft ook daar het nakijken en wordt gebruikt wanneer het de geld verdelende partijen uitkomt. Het afschieten van een groot aantal van de grazers kondigt wat mij betreft niet het einde van de nachtmerrie van natuurbeheer/beleid in de grote zin aan maar de continuatie daarvan.

En inderdaad dit dreigt ook met de weidevogels te gebeuren. Waar veel geld te verdelen is zwijgt het hoofd en het hart. De grutto verwordt in de beleidsstukken van trekvogel met complexe ecologie tot een leeg politiek symbool dat als een tuinkabouter langs onze Monsanto groene weides op de paaltjes moet prijken en zijn kunstje moet vertonen voor de toerist en ons geweten.

Goedwillende vogelaars en andere natuurliefhebbers dreigen voor het karretje gespannen worden met een vals toekomstbeeld van weleer. Als we doorgaan met deze intensieve landbouw - en er is geen enkele maatschappelijke aanwijzing dat dit niet gebeurt (daarvoor zijn radicale economisch ideologlische veranderingen nodig) - dan is het zeer waarschijnlijk voorbij met de grutto en veel andere vogels en dieren van ons boerenland: hoeveel vossen, zwarte kraaien, blauwe reigers, steenmarters, ooievaars - de lijst is bijna eindeloos - je ook schiet, afvangt of verplaatst. Voorbij voorgoed voorbij.

Einde van de donderpreek... Ik begreep dat er nog een discussiemiddag komt met daarin verschillende visies vertegenwoordigd. Ik dank Arjo voor de tip van het nieuwe boek van ecoloog Ian Newton "Farming and Birds" uit 2017 - over deze in onze tijd problematische verhouding in de VK. Ik heb het na het ingekeken te hebben besteld.


Met vriendelijke groet,
Maarten
Laatst gewijzigd door MaartenJansen op 08 feb 2019, 10:35, 1 keer totaal gewijzigd.

jhvenema
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:447
Lid geworden op:09 mei 2009, 22:42

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door jhvenema » 07 feb 2019, 11:13

Klaas,
Organisatie: Avifauna Groningen, Facilitering: Het Groninger Landschap, Realisatie: een 10-tal sprekers afkomstig uit diverse geledingen als natuurorganisaties, landbouw, politiek, vogelonderzoek, (roof)vogelwerkgroepen en wetenschap.
Hoop dat je zult begrijpen dat het even tijd gekost heeft al deze mensen aan boord te krijgen en een en ander in te plannen.
Je zult nog heel even geduld moeten hebben voordat het definitieve programma (en inschrijfprocedure) bekend kan worden gemaakt.
Jan Henk

jhvenema
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:447
Lid geworden op:09 mei 2009, 22:42

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door jhvenema » 07 feb 2019, 13:29

Klaas,
Ik zal je vraag in algemene zin beantwoorden.
Gedurende het symposium zal zowel na afloop van presentaties maar met name na afloop van het gehele symposium ruim tijd ingeruimd zijn om persoonlijke visies/vragen naar voren te brengen om daarover (op fatsoenlijke wijze) met elkaar van gedachten te wisselen. Dit was immers de doelstelling van dit symposium.
Jan Henk

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:135
Lid geworden op:01 mar 2016, 01:43

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 08 feb 2019, 09:29

Stijlloze communicatie toch weer van bestuurslid (net als in nieuwsbrief j.l. Over weidevogelsymposium: "Helaas voelde niemand zich geroepen om hierbij een helpende hand te bieden"...) - "Discussie voeren op fatsoenlijke wijze?" De waarheid verdraaien door net te doen alsof niemand zich wil inzetten voor de vereniging en kritische leden voor van alles uitmaken op vergaderingen? Het zelf-kritische vermogen lijkt gezakt tot het nulpunt: lees dat gedrocht van het "Actieplan Predatoren" maar eens door - ondertekend door VAG: dus namens ons. Een flater niet willen/kunnen uitleggen/toegeven op een open forum en vervolgens de signalerende leden dit in de schoenen durven schuiven: toe maar. Het is triest dat VAG haar steun verleent aan de vervolging van andere inheemse dieren -en vogels en het doldrieste beheer (slopen/kappen) wat daartoe leidt in de provincie Groningen onder het mom van weidevogelbescherming. Het is vanuit de beschermingsdoelstelling van de vereniging onacceptabel zelfs - of de statuten moeten worden aangepast met een lijst van vogels die wel en niet beschermd zouden moeten worden volgens de vereniging. Deze steun aan het "predator vernietigingsplan" zou wanneer het bestuur zijn intellectuele vermogen terugvindt openlijk ingetrokken moeten worden. Een samenkomen van deskundigen, niks ten nadele van een aantal van hen, 'waarna het voetvolk zoals ik en andere dociele leden nederig zijn door eerbied gekuiste vragen kan stellen' verandert daar niks aan.

Maarten

Marco_Glastra
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:54
Lid geworden op:09 feb 2015, 19:52

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door Marco_Glastra » 12 feb 2019, 13:49

Hoi Klaas,

De aanvraag is van Collectief Groningen West, niet van alle 12 organisaties. De aanvraag is uiteraard wel een vervolg op het Actieplan Weidevogels. Het onderzoek vindt plaats in gebieden met agrarisch natuurbeheer en in weidevogelgebieden van Het Groninger Landschap. Wat o.a. gaat gebeuren is het volgen van een aantal gezenderde predatoren (vos, steenmarter en kat) om te kijken hoe zij zich gedragen in weidevogelgebieden. Komt ongetwijfeld terug op het symposium van 16 maart.

Groet,

Marco

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:135
Lid geworden op:01 mar 2016, 01:43

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 13 feb 2019, 05:29

Beste iedereen

"De aanvraag is uiteraard wel een vervolg op het Actieplan Weidevogels." - well, that proves our whole point/argument, doesn't it? :D VAG steunt dus via het Actieplan initiatieven zoals een onderzoek naar predatie gefinancierd door een fonds van plezierjagers voor 'wetenschappelijk onderzoek'. https://www.sbnlnatuurfonds.nl Oftewel: de spreekwoordelijke slager die zijn eigen vlees keurt.

Ook in dit verband "aardig" is https://www.sbnlnatuurfonds.nl/weidevogelbeheer. Voormalige eierapers dus. Erg weidevogelvriendelijk en wetenschappelijk allemaal.

Met vriendelijke groet,
Maarten

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:135
Lid geworden op:01 mar 2016, 01:43

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 05 mar 2019, 22:57

Just in case mensen zijn vergeten waar de problemen liggen:

"Is er dan nog een oplossing? Het grootste probleem is de almaar intensievere landbouw. ‘Boeren moeten hun grond minder intensief gebruiken, later maaien en de waterschappen moeten minder land droogpompen. Als we het land wat meer met rust laten en liefdevol behandelen, dan komt het uiteindelijk wel weer goed’, denkt Loonstra. ‘Steek maar eens een dijk door, moet je eens kijken wat voor mooi land je dan krijgt.’"


https://www.volkskrant.nl/wetenschap/zw ... ~bdf781b3/

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:135
Lid geworden op:01 mar 2016, 01:43

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 09 mar 2019, 19:50

Vraag: wanneer organiseert VAG een symposium over weidevogels en het overmatige gebruik van drijfmest?


“Om wormen en weidevogels in verdroogde weilanden te helpen wordt vaak vooral de grondwaterstand verhoogd”, vertelt RUG-onderzoeker Jeroen Onrust. “Maar als de bodem door onder andere mestinjectie al is verstoord, droogt de toplaag in het voorjaar zo snel uit dat een hoger grondwaterpeil niet meer helpt.”

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/144862 ... -drijfmest

Grt,
Maarten

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:135
Lid geworden op:01 mar 2016, 01:43

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 06 apr 2019, 13:33

Allen,

Klaas en ik hebben tijdens afgelopen ledenvergadering voorgesteld om de steun namens VAG aan het Actieplan weidevogels Groningen in te trekken vanwege - in met name de predatie paragrafen - de in onze ogen conflicterende strekking met onze beschermingsdoelstellingen. Dit voorstel werd door de meerderheid van het klein aantal aanwezige mede-leden verworpen. Door de rommelige leiding van de vergadering werd de precieze verhouding in stemmen mij niet geheel duidelijk. Wederom toonden het bestuur en een ander lid dat vorm heeft gegeven aan het actieplan in professionele hoedanigheid kritiek niet te dulden en niet inhoudelijk in discussie te willen gaan over bovengenoemde punten. Elke poging tot het uiten van zorg over de strekking van het Actieplan werd naar mijn smaak ook nu weer gesmoord met formele drogredenen en persoonlijke aantijgingen. Ook onze suggestie om voortaan zulke belangrijke symbolische besluiten eerst voor te leggen aan de leden alvorens namens de leden haar naam ergens aan te verbinden kreeg geen gehoor bij bestuur of aanwezige mede-leden. Het door het bestuur voorgenomen sluiten van dit obscure forum van waaruit de laatste maanden kritische geluiden te horen waren, waar zij zeggen zich toe genoopt te zien vanwege andere dwingende redenen, valt dan ook wel heel toevallig geheel in lijn met recente pogingen van het toepassen van censuur op onwelgevallige geluiden.

De conclusie na de ledenvergadering is dus als volgt: VAG steunt de plezierjacht in de provincie Groningen; het door een klein aantal mensen voor de lol vernietigen van bepaalde diersoorten en hun leefomgeving; dit keer onder het mom van weidevogelbescherming. Vos en zwarte kraai en steenmarter doden en de verstoring die deze activiteiten opleveren voor andere soorten: daar is VAG voorstander van. Ook het onderzoeken van verruiming van de te vernietigen soorten en de middelen daartoe: lichtbak, vangkooi, afschot, verwijderen van roofvogelhorsten in het landelijk gebied: VAG ondersteunt dit initiatief. In mijn optiek betekent deze ondertekening impliciet ook een stilzwijgende goedkeuring van de meer clandestiene activiteiten van de uitvoerders van het beulswerk die soms heimelijk in het verlengde van de bij de wet gesanctioneerde praktijken plaatsvinden; zoals roofvogelvervolging en dierenmishandeling. Het lijkt bovendien niet geheel onaannemelijk dat een intensivering van de legaal gemaakte plezierjacht en de morele legitimatie daarvan door 'natuurorganisaties' ook een intensivering van dergelijke misstanden met zich mee gaat brengen.

VAG heeft in het geheel niet als functie het leveren van inhoudelijke input de komende jaren bij de uitvoer van het plan zoals ons misleidend wordt voorgesteld door enkele bestuursleden: het Actieplan ligt er klaar, uitonderhandeld en namens ONS ondertekend, en bovendien ontbreekt het de vereniging volledig aan het kapitaal (zowel vast (terrein) als variabel (capabele mensen)) 'beschermingsactiviteiten' te ontplooien en de voorgenomen schadelijke activiteiten bij te sturen. VAG heeft veeleer als enige functie in deze 'samenwerking' met intensieve landbouw lobby het moreel witwassen van het verdelgen van natuur in het buitengebied.

We gaan zien wat de ontwikkelingen van anti-predator plannen betekenen de komende jaren: voor het lot van weidevogels en hun mogelijke predatoren in hun rap wegsmeltende omgeving en (veel minder belangrijk) voor het lot van een vereniging met oorspronkelijke beschermingsdoelstellingen maar deze bij het grof vuil zet.

Met vriendelijke groeten,
Maarten

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:135
Lid geworden op:01 mar 2016, 01:43

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 04 mei 2019, 15:29

Beste mensen,

Altijd aardig hoe bovenstaande discussies over weidevogels vaak gevoerd worden in de na-seizoenen of tegen de achtergrond van een niet representatief natuur-weidevogel reservaat.

Inmiddels is het 4 mei, middenin het weidevogelbroedseizoen, en een blik op de reguliere weidelandschappen tussen Groningen en Buitenpost laat zien dat een groot deel van het voormalig gruttoland alweer gemaaid is en ondergekakt is voor de volgende snede verstikkend raaigras. Met een hopeloze naiviteit wordt gekeken en gefocust op die paar bloempotjes in ons landschap voor veel geld (naar boeren) waar de laatste weidevogels wegkwijnen alsof iedereen blind is voor de slachtpartij die zich nu voordoet in de natuur door de intensieve boerenbedrijven.

Met vriendelijke groet,
Maarten

Gesloten

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast