Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Hier kun je opmerkingen en/of vragen kwijt m.b.t. natuurbebeer en natuur in het algemeen

Moderator:hdelange

jhvenema
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:447
Lid geworden op:09 mei 2009, 22:42
Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door jhvenema » 31 mei 2018, 12:05

Hallo,

Afgelopen maandag 28 mei is in Zuidhorn het Actieplan Weidevogels Groningen aangeboden aan de Provincie Groningen en de waterschappen.

Actieplan Weidevogels Groningen geeft een overzicht van de maatregelen die op korte termijn genomen moeten worden om de weidevogels voor Groningen te behouden. Het is een drietrapsraket: investeren in de kwaliteit van weidevogelkerngebieden, daaromheen een schil van agrarisch natuurbeheer en daarbuiten een natuurinclusieve landbouw waarbij biodiversiteit een functioneel onderdeel van de bedrijfsvoering is.

klik hier voor Actieplan Weidevogels Groningen:
https://www.groningerlandschap.nl/asset ... en_WEB.pdf

Het aanbieden van dit actieplan is het sluitstuk van het Weidevogelmanifest dat op 6 april 2017 door Het Groninger Landschap, Collectief Groningen West, Avifauna Groningen, Collectief Midden Groningen, IVN Natuureducatie, Landschapsbeheer Groningen, LTO Noord, Natuur en Milieufederatie Groningen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland en de Wildbeheereenheden in Groningen werd ondertekend.

Doelstellingen
Natuurorganisaties en LTO Noord willen in de provincie Groningen 1.250 hectare extra zwaar agrarisch natuurbeheer realiseren om in 2027 de gewenste 2000 broedparen grutto's te halen. Het gaat om een areaalgroei van 15%. Volgens de 12 partijen is voor dit doel 30% groei in kerngebieden nodig en minimale stabilisatie daarbuiten. De maatregelen kosten 3 miljoen euro extra, waarvan 1 miljoen structureel.

De populatie grutto's in de provincie Groningen moet met ruim 10% groeien. Van de huidige 1.800 broedparen bevinden zich ongeveer 1.000 in de weidevogelkerngebieden en ongeveer 800 daarbuiten. Van de grutto's leeft 40% buiten de kerngebieden. Voor de kievit, scholekster en gele kwikstaart ligt dat aandeel nog hoger. De organisaties willen daarom toe naar een weidevogellandschap van kerngebieden en schillen om deze gebieden heen. Ook de gebiedsinrichting moet beter. De openheid en vochttoestand laat op verschillende plekken te wensen over. Boeren met agrarisch natuurbeheer worden opgeroepen storende beplanting als ruilverkavelingsbosjes te verwijderen of kort te houden met het oog op het terugbrengen van de predatie.

Het bestuur

Bron: https://www.groningerlandschap.nl/nieuw ... rschappen/

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:135
Lid geworden op:01 mar 2016, 01:43

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 19 jun 2018, 18:55

Dag bestuur,

Graag een reactie op mijn vraag per e-mail over de inhoudelijke overweging tot de ondertekening van het actieplan weidevogels dat de mogelijkheden tot het vernietigen van predatoren en hun leefomgeving uitbreidt.

Ik zie dit als conflicterend met de beschermingsdoelstelling van de vereniging.

Met vriendelijke groet,
Maarten

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:135
Lid geworden op:01 mar 2016, 01:43

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 20 jun 2018, 18:45

Ik begreep van Jan Henk dat hier nog op gereageerd wordt.

Groet,
Maarten

Gebruikersavatar
Wilster
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:192
Lid geworden op:03 mei 2003, 23:00
Contacteer:

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door Wilster » 24 jun 2018, 17:23

Beste Maarten,

Vorig jaar (zie o.a. het jaarverslag) was Avifauna Groningen samen met een bonte verzameling van andere organisaties ondertekenaar van het Weidevogelmanifest.
Dat het slecht gaat met weidevogels in Nederland en ook in Groningen is overduidelijk. Het voornemen om te zorgen dat er nog een toekomst is voor weidevogels (met als ‘handvatsoort’ de grutto) zoals verwoord is in het manifest is natuurlijk een mooi streven, maar holle woorden indien zonder verdere actie. Daarvoor is nu het Actieplan Weidevogels Groningen verschenen.
De bal in deze ligt natuurlijk vooral bij de terreinbeheerders. Zie bv. de reactie van Marco Glastra van Het Groninger Landschap op een opiniestuk van Kirsten de Wrede (PvdD): http://www.dvhn.nl/Meningen/Opinie/Opin ... urce=email

Ja, predatiebeheer is ook een van de maatregelen die genoemd worden in het actieplan. Zoals Marco Glastra ook al aangeeft is dat niet een pleidooi voor de jacht. Dat zou ook wat vreemd zijn, want bv. noch Avifauna Groningen noch medeondertekenaar Vogelbescherming Nederland heeft wat met jacht. Het betreft wel aanpassingen om de openheid van het weidegebied weer te vergroten. Er is een negatief verband tussen het aanwezig zijn van opgaande elementen (bomen, bosjes, maar ook bv. hoogspanningsmasten) en het voorkomen van diverse weidevogelsoorten. Dat is ook een van de redenen dat Avifauna Groningen zich heeft aangesloten bij het protest tegen de aanleg van de bovengrondse 380 kV hoogspanningsleiding vanuit de Eemshaven (die zaak ligt nu bij Raad van State). Dat negatieve verband komt mede doordat deze bomen en bosjes de vestiging van bepaalde predatoren in het weidegebied makkelijker maken.
Predatie is momenteel zeker een belangrijke negatieve factor voor weidevogels. Het trieste is natuurlijk dat dit vooral komt doordat er steeds minder weidevogels over zijn. Dit wordt ook uitgelegd door Marco Glastra in het bovengenoemde stuk, maar is wellicht beter te begrijpen als we het beeld verplaatsen naar de Afrikaanse savanne. Als je daar een gezonde populatie zebra’s hebt van zeg 50000, dan is de impact niet zo groot als er een paar honderd door leeuwen worden gedood.
Maar als je nog maar 10 zebra’s over hebt dan heeft het een grote impact als er zelfs maar 2 door leeuwen worden gepakt.
En wat betreft weidevogels is er al lang geen sprake meer van een gezonde populatie nu veel soorten met 70-90% achteruit zijn gegaan. De situatie begint meer en meer te lijken op die van die 10 zebra’s.
Door de openheid terug te brengen zoals die er was een halve eeuw geleden zal de predatiedruk (wellicht) wat afnemen.

Maar negatieve factoren zijn niet de oorzaak van de achteruitgang. Het helpt om er wat aan te doen, maar als er uiteindelijk niets aan de oorzaken van de achteruitgang wordt gedaan is het toch gewoon een achterhoedegevecht. De oorzaken liggen zoals bekend in het beheer van ons weidegebied. Als je op 14 april mee was gegaan met de Avifauna-excursie naar het weidevogelgebied van boer Murk bij Wommels had je kunnen zien hoe groot de impact van (goed) beheer is (weids, open landschap, diverse plas-dras (hogere waterstand), aangepast maairegiem, gebruik van ruige stalmest voor een gezonder bodemleven etc.). Ik waande mij even terug in mijn Friese jeugdjaren in de jaren zeventig: zoveel veldleeuweriken, grutto’s en kieviten. Het was verder wel triest te beseffen dat het land van boer Murk in feite ook nog maar een oase is in een groene woestijn.
Er zal een structurele verandering moeten komen in het beheer van het boerenland willen we niet dat de laatste weidevogels straks alleen nog in een paar natuurreservaten te vinden zijn. Dit is natuurlijk niet bepaald een eenvoudige verandering, maar dat is geen reden om niets te doen. Het Actieplan voorziet dan ook in een soort drietraps aanpak (lees daarvoor de uitleg door Marco Glastra).

Gisteren stond er in het Dagblad van het Noorden een interview met grutto-onderzoeker Egbert van der Velde (https://www.dvhn.nl/extra/Bericht-van-h ... 03274.html). Na zeven jaar veldonderzoek heeft hij eigenlijk de moed opgegeven dat het nog goed komt tussen boeren en weidevogels.
Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat wel begrijp. Ik vermijd al jarenlang het boerenweidegebied ten noorden van de Stad. In het verleden fietste ik er op mooie dagen in mei/juni nog wel eens doorheen, maar ik had er genoeg van om iedere keer depressief thuis te komen uit dat lege landschap.
Ik hoop persoonlijk echt dat Actieplan Weidevogels Groningen door alle partijen serieus wordt opgepakt en uitgevoerd. Ook door de agrarische organisaties die zich er aan hebben gecommitteerd.
Zoals boer Murk aantoont: het tij kan nog worden gekeerd.

Arjo Bunskoeke
tevens secretaris Avifauna Groningen

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:135
Lid geworden op:01 mar 2016, 01:43

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 03 jul 2018, 22:07

Beste bestuur,

Er zijn de afgelopen dertig jaar al talloze van dit soort actieplannen geschreven met voorgenomen beheer en beleid omtrent weidevogels. Er zijn daarmee tevens hele scheppen geld naar weidevogelbescherming gegaan. Dit heeft de grutto en de meeste andere weidevogels, afgaande op de landelijke trends, geen ene moer geholpen en dat komt v.n.l., en wetenschappers zijn het hier unaniem over eens, omdat het overgrote deel van de Nederlandse landbouw met het jaar intensiever is geworden. Predatoren spelen in deze context een bijrol in de achteruitgang van weidevogels.

Het bejagen van inheemse predatoren tegen deze achtergrond is daarmee wat mij betreft ethisch problematisch.

En als de grutto, in een hypothetisch geval, zou verdwijnen omdat er inheemse predatoren zijn die weidevogels eten, so be it. Dan moet de grutto zich maar beter aanpassen aan zijn natuurlijke vijanden. En onder meer natuurlijke omstandigheden, bijvoorbeeld die van minder intensieve landbouw, doet een soort als de grutto dat meestal ook.

Uiteraard is er op dit moment echter geen sprake van een dergelijke meer natuurlijke situatie; het Nederlandse landschap is door extreme exploitatie grotendeels ongeschikt geworden voor heel veel plant-en diersoorten. Ik ben hier zelf ook niet blij mee, maar dit is geen beheer maar een politiek vraagstuk. Misschien vinden wij als Europese en Nederlandse burgers een vernielde desolate omgeving niet belangrijk genoeg om fundamentele wijzigingen te maken in onze landbouw. Het landschap van Nederland is een adequate reflectie van het politiek mentale landschap.

De maatschappelijke discussie over de vele consequenties van intensieve landbouw die moet je durven voeren; geen vossen afknallen; of daarmee instemmen. Dat dit met de ondertekening van het actieplan weer niet gebeurt - geen woord in het stuk hierover - is een gemiste kans voor AviG en de Vogelbescherming en koren op de molen van de plezierjagers en intensieve landbouwlobby, mede-ondertekenaars van het actieplan. AviG is volgens mij, mogelijk uit wanhoop, in wetenschappelijke, ethische en politieke zin in deze kwestie aan het dwalen.

Groeten,
Maarten
Laatst gewijzigd door MaartenJansen op 04 jul 2018, 03:06, 64 keer totaal gewijzigd.

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:135
Lid geworden op:01 mar 2016, 01:43

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 03 jul 2018, 22:31

Voetnoot bij "predatiebeheer" in korte bovenstaande reactie:

Arjo beschrijft maar ten dele waar dit predatiebeheer precies uit bestaat maar evengoed is “predatiebeheer” een wezenlijk onderdeel van stap 1 en 2 van het Actieplan weidevogels. Wat precies onder “predatiebeheer” wordt verstaan staat nader omschreven in hoofdstuk 3.3 van het actieplan – zij het in de bekende eufemistische termen voor dit soort menselijke ingrepen: Naast "een adequate gebiedsinrichting, een effectief beheer, een voldoende schaalgrootte van beheer (...) zal soms ook moeten worden ingegrepen in de predatorenstand."(19) Daartoe worden “predatiebeheerplannen” gemaakt voor dezelfde vijf weidevogel gebieden als waarvoor ook verbeterplannen zijn opgesteld met daarin een vastgesteld “predatieprotocol.”(20) Tevens vindt er “predatieonderzoek” plaats met onder meer "de basisregistratie van predatie en predatoren" (20). Dit wil zeggen dat voornamelijk de WBE’s op kosten van de provincie een registratie gaan bijhouden van potentiële predatoren, "ook van dieren die niet worden bejaagd (...) Ze doen dat nu al voor soorten als meerkoet, ree en haas; uitbreiding is gewenst met bijvoorbeeld vos, verwilderde kat, kraai en buizerd (monitoring van kleine marterachtigen is vrijwel ondoenlijk). Anders dan nu is het dan van belang dat de exacte locaties worden geregistreerd." (20) Voorts wordt het voornemen uitgesproken om het verzoek te doen bij de provincie “zijn faunabeleid aan te passen t.a.v. verwilderde kat, vos en mogelijk ook kraai en steenmarter”(21), het betreft hier verruiming van mogelijkheden tot bejaging van bovenstaande merendeels inheemse diersoorten.

Gebruikersavatar
alcovanklinken
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:173
Lid geworden op:14 nov 2005, 00:00

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door alcovanklinken » 12 jul 2018, 08:44

moi Klaas,

hoewel geen bestuurslid, wil ik toch even reageren op jouw kritiek op het ondertekenen door Aavifauna van het Actieplan weidevogels Groningen. Avifauna is niet de enige natuurclub die dit ondertekent: ook Vogelbescherming en de terreinbeheerders doen mee. Dat laat zien dat dit weidevogelbeleid door een groot aandeel van natuurorganisaties gesteund wordt. Tegelijkertijd ziet de Partij van de Dieren de weidevogelbescherming op deze manier niet zitten; onder natuurbetrokkenen leven dus diep verdeelde meningen. Jij schetst alsof er in het actieplan een hetze tegen alle predatoren wordt voorgesteld. Dat is overdreven. Het predatorenbeleid moet passen binnen de kaders van het Fauna- en Florabeleid van de provincie (een beleidsnota zal binnenkort besproken worden in Provinciale Staten). In die beleidsnota worden de mogelijkheden beperkt tot bestrijding van vossen en kraaien. Het zal wel spannend worden of vanuit de Statenfracties pleidooien komen om bijv. ook de steenmarter te bestrijden.

Groeten,

Alco van Klinken

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:135
Lid geworden op:01 mar 2016, 01:43

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 12 jul 2018, 13:48

Beste Alco, bestuur e.a.,

Wat mij betreft zijn de vragen van Klaas aan het bestuur totaal niet beantwoord. Dat andere natuurorganisaties ook het Actieplan weidevogels Groningen getekend hebben vind ik niet relevant, net zo min dat Partij voor de Dieren hier juist weer kritisch op is; Avifauna G is immers een onafhankelijke vereniging. Vervolgens stel je dat Klaas overdrijft en ook dat gaat volgens mij voorbij aan zijn vragen met uitgebreide citaten uit het actieplan zelf. En moet ik uit jouw uitleg opmaken dat door het ondertekenen Avifauna G andere inheemse soorten, vos, zwarte kraai en 'hoera' misschien steenmarter, speelbal maakt van de provinciale politiek? Wat een geruststelling! Het wordt tijd voor een inhoudelijk antwoord vanuit het bestuur over hoe de in het actieplan verwoordde plannen jegens predatoren - nogmaals rechtstreeks geciteerd uit het plan zelf - te rijmen vallen met de doelstelling van de vereniging.

Met vriendelijke groeten,
Maarten

jhvenema
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:447
Lid geworden op:09 mei 2009, 22:42

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door jhvenema » 18 jul 2018, 00:30

Beste Klaas, Maarten e.a.

Het bestuur zal via het forum niet nader reageren op de door jullie aangekaarte kwesties en vragen aangaande het Actieplan Weidevogelbeheer Groningen. Het blijft dus bij de reactie zoals gegeven door Arjo Bunskoeke, 24 juni jl. Het heeft dus geen zin om bestuursleden te bestoken met e-mails of appjes over deze zaak.

Echter, we zijn als lezingencommissie en bestuur wel voornemens en inmiddels al actief bezig om dit najaar in samenwerking met andere natuurorganisaties/medeondertekenaars een thema/discussieavond te organiseren over weidevogels en specifiek het Actieplan Weidevogelbeheer Groningen.
Zodra hier meer concreet en definitief over bekend is zullen wij daarover uiteraard naar buiten treden.
Namens het bestuur,
Jan Henk Venema

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:135
Lid geworden op:01 mar 2016, 01:43

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 18 jul 2018, 17:17

Beste bestuur e.a.,

Ik vind het opmerkelijk dat het bestuur over deze kwestie niet inhoudelijk van gedachten wil wisselen met de leden middels dit forum. Moet ik daaruit opmaken dat het bestuur er zich van bewust is dat er een enorme flater is begaan door zomaar in zee te gaan met de jagers en intensieve landbouwlobby? Is het actieplan überhaupt wel door het bestuur gelezen voordat het ondertekend werd? En is het voorgestelde verschuilen achter de verantwoordelijkheid van andere organisaties door het bestuur een goede manier om met deze inschattingsfout om te gaan? Zit het bestuur tijdens de geplande avond naast plezierjagers het actieplan o.a. het afknallen van zwarte kraai en het 'preventief' monitoren van buizerd door deze zelfde beheereenheden te verdedigen?

Voorts is Avifauna G een vereniging en kunnen leden niet zomaar gekneveld worden door een verordening van het bestuur.

Met vriendelijke groeten,
Maarten

Marco_Glastra
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:54
Lid geworden op:09 feb 2015, 19:52

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door Marco_Glastra » 24 aug 2018, 18:49

Het provinciaal beleid t.a.v. predatiebeheer wordt niet geregeld in het Actieplan Weidevogels, maar in de Beleidsnota Fauna en Flora 2018. Deze wordt op 19 september besproken door de Statencommissie Ruimte, Natuur en Leefbaarheid waarbij een ieder kan inspreken. Informeel kan met de Statenleden van gedachten worden gewisseld tijdens 'Praten met de Staten' op 5 september.

De beleidsnota zegt over predatiebeheer het volgende:

Predatiebeheer in gebieden met boerenlandvogels
Boerenlandvogels staan in Groningen steeds meer onder druk als gevolg van het afnemen van goed leefgebied. Doordat populaties van boerenlandvogels in omvang zijn afgenomen, speelt predatie een grotere betekenis in het broedsucces. Door het extensievere beheer in gebieden met boerenlandvogels is in deze gebieden de soortenrijkdom groter. Daarmee worden deze gebieden ook voor predatoren interessanter, omdat die vaak moeite hebben om op intensief gebruikte landbouwpercelen voldoende voedsel te vinden. Het gevolg is dat de predatiedruk in weidevogelgebieden stijgt.
Oplossingen van dit probleem zoeken wij vooral in duurzame maatregelen zoals het optimaliseren van de inrichting en het (peil)beheer van deze gebieden voor boerenlandvogels. Als laatste middel zien wij mogelijkheden voor predatiebeheer. Van de beschermde inheemse predatoren zullen wij alleen populatiebeheer toestaan voor de vos en zwarte kraai. Tevens bieden we mogelijkheden voor beheer van verwilderde katten, zie paragraaf 3.3.

Het Actieplan Weidevogels is overigens op verzoek van de PvdA eveneens geagendeerd voor de commissievergadering van 19 september. De agenda en alle stukken zijn te vinden via https://www.provinciegroningen.nl/nc/ps ... 9-09-2018/

Groet,

Marco

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:135
Lid geworden op:01 mar 2016, 01:43

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 27 sep 2018, 13:30

Beste mensen,

Het bestuur suggereert in haar laatste bericht op het forum in deze kwestie dat ik of Klaas mensen van het bestuur zou lastigvallen met appjes en e-mails: "Het heeft dus geen zin om bestuursleden te bestoken met e-mails of appjes over deze zaak" (zie forumposting 18 Juli j.l.). Dit is een zeer onterecht verwijt. Ik heb hier welgeteld 1 e-mail aan gewijd op 19 juni met dezelfde vraag als hier op het forum en twee keer Whatsapp contact gehad met een bestuurslid, respectievelijk op 21 juni en 6 juli (op mijn laatste suggestie bleef reactie uit). Ik ben genoodzaakt om mij te verweren omdat er door het bestuur met modder gegooid wordt naar leden met opbouwende kritiek.

Aangezien we specifiek inhoudelijk op onze vragen niets van het bestuur hoeven te verwachten en de tactiek lijkt te zijn aangenomen om criticasters dood te zwijgen, dan wel van paternalistische repliek te voorzien, vraag ik me af hoe andere Avifauna leden inhoudelijk over het door het bestuur gesteunde Actieplan Weidevogels Groningen denken met alle in het Actieplan voorgenomen plannen omtrent het bejagen/monitoren (door WBE's) van inheemse predatoren waaronder zwarte kraai, vos, steenmarter en buizerd. Het actieplan is voor ieder lid leesbaar en kan dus door ieder lid beoordeeld worden:

https://www.groningerlandschap.nl/asset ... en_WEB.pdf

Met vriendelijke groeten,
Maarten

RLindeboom
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:28
Lid geworden op:19 mar 2009, 22:37

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door RLindeboom » 10 okt 2018, 22:00

Hoi Klaas
Hartelijk dank dat je reactie van het bestuur aan jou persoonlijk gericht op het forum zet zodat wij er ook deelgenoot van worden. De reactie van het bestuur laat namelijk zien dat ze er een genuanceerd standpunt op na houden dat i.i.g. door mij zeer gewaardeerd wordt. Het laat ook zien dat ze bereid zijn de discussie aan te gaan tijdens een avond. Hetgeen ik persoonlijker vind dan via allerlei media.
mvg
Rob

MaartenJansen
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:135
Lid geworden op:01 mar 2016, 01:43

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door MaartenJansen » 11 okt 2018, 09:56

Beste Rob,

Het bericht van het bestuur staat in de nieuwsbrief die elk lid per e-mail krijgt. Het betreft dus geen persoonlijke reactie van het bestuur aan Klaas. Klaas heeft op eigen initiatief de reactie van het bestuur in de nieuwsbrief op het forum gezet omdat het bestuur zelf niet meer wenste reageren via het forum of op e-mails etc van leden over deze kwestie- zie eerdere post van Venema op 18 juli j.l. Het bestuur is daar niet op teruggekomen. In dit geval is het dus geheel aan Klaas te danken dat deze reactie op het forum staat.

Voorts merk ik op dat het bestuur in haar repliek geen enkele keer geciteerd heeft uit het actieplan. Mijn kritiek gaat specifiek over ondertekening van DIT actieplan en algemene standpunten doen minder ter zake. Ik nodig dus iedereen uit om het actieplan waar Klaas en ik uitvoerig uit hebben geciteerd eens te lezen.

Met vriendelijke groet,
Maarten

Wim Woudman
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:1
Lid geworden op:13 dec 2018, 13:06

Re: Actieplan Weidevogelbeheer Groningen

Bericht door Wim Woudman » 13 dec 2018, 13:58

Grutto; to be or not to be? That’s the question!

Op de vraag of we de Grutto in Nederland moeten offeren aan de in de afgelopen ruim halve eeuw veranderde inzichten over het optimaal produceren van landbouw- en veeteeltproducten in de agrarische sector - voor het voeden van de mensheid en de hoogst mogelijke economische opbrengsten - levert het voorgestelde Aktieplan voor weidevogelbeheer een duidelijk antwoord: Nee! Ik wil hieronder aangeven waarom ik dat kan volgen ondanks ook mijn aversie tegen het jagen en zeker het jagen voor de lol.

De soort zit nu bijna alleen nog is speciaal beheerde gebieden, bij landschapbeschermende organisaties of bij boeren met een bredere kijk. Die oorden vormen heden een fractie van het totale weideareaal in Nederland. Grutto-getto’s zou men ze kunnen noemen. Wachtend op de Bevrijding.
Deze gebieden zijn (natuurlijk!) ook aantrekkelijk voor predatoren, zoals Marco Glastra hierboven duidelijk aangaf. Gevolg: toch lage weidevogelopbrengst en gefrustreerde beschermers. Uiteindelijk dus toch een kwijnende-verdwijnende populatie van wat eens “de kening fan e greide” (dit voor Klaas) was! De statistieken spreken al decennia voor zich!

De Grutto is eigenlijk een zeer kostbaar luxeproduct geworden. Maar ‘we houden van de Grutto’ en hebben dat geld en die inzet er dus voor over.
Ikzelf zie het voorgestelde Actieplan als een weliswaar tegennatuurlijke maar noodzakelijke (nadruk op Nood) van beheer, nu gevoerd beheer dus onvoldoende effect heeft. (Is er nog niet-beheerde natuur in dit deltaland…?)

In afwachting van betere tijden moeten we inderdaad misschien toe naar beheer waarbij zelfs inzet van al of niet voor hun plezier schietende medewerkers noodzakelijke voorwaarde zijn. Zie de Oostvaardersplassen.

Het is wel even slikken. De nood voor het voortbestaan van de soort Grutto is echter nu te hoog! Voor het redden van met verdwijnen bedreigde soorten dienen ook dierentuinen of opvangcentra. Lastig om dat voor weidevogels te realiseren. Dus dan dit Plan maar. Mens weer als rentmeester?

Daarnaast en -boven spelen grootschaliger dingen onverminderd, zoals de druk van de mensheid op de planetaire gezondheid waardoor dit soort maatregelen (en de emoties die ze oproepen) bijna een achterhoedestrijd lijkt. De zeespiegelstijging is al ingezet. Aan wetlanden binnenkort geen gebrek. Dus zet de Grutto - en attendant - maar even in quarantaine!

Gesloten

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten