Pagina 1 van 2

Zeearend Zuidlaardermeer bedreigd

Geplaatst: 21 feb 2019, 11:55
door Aart
Slecht nieuws, de gemeente Groningen wil 16 windturbines aan de rand van het broedgebied van de Zeearend plaatsen.
Zeearenden zijn echte zweefvogels. Ze laten zich drijven op de wind en op thermiek. Actief uitwijken is moeilijk en veel Zeearenden zijn al door wieken van windturbines gedood. In Noorwegen zijn daar slechte ervaringen mee, maar ook in Nederland zijn al dode arenden onder de molens gevonden.
De gemeente wil ten zuidoosten van de stad en ten westen van de stad molens plaatsen. Beide op de rand van de natuurgebieden de Zuidlaardermeerpolders en de Onlanden. Op het kaartje zie je de waarnemingen van de laatste drie jaar. Het is duidelijk dat de vogels grote kans lopen vroeg of laat in aanvaring te komen met wieken. (kaart1)
kaart 1. Waarnemingen van Zeearend (afgelopen 3 jaar).png
kaart 1. Waarnemingen van Zeearend (afgelopen 3 jaar).png (339.08KiB)3272 keer bekeken
Niet alleen zeearenden lopen gevaar, ook Roerdompen. In de Onlanden broeden bijna 20 paar vogels. Ook in de Zuidlaardermeerpolders broeden veel Roerdompen. In het voorjaar hebben deze vogels actieve baltsvluchten.(kaart2).
Kaart 2. Waarnemingen van Roerdomp (afgelopen 3 jaar).png
Kaart 2. Waarnemingen van Roerdomp (afgelopen 3 jaar).png (474.33KiB)3272 keer bekeken
De paren Roerdompen die vroeger in het Eemshavengebied broedden zijn successievelijk allemaal dood onder de molens daar gevonden.

Uit onderzoek is gebleken dat vogels die actief zijn in de buurt van windmolens grote kans lopen vroeg of laat in aanvaring te komen. Dit zijn er nogal wat rondom de stad. Bij de vuiloverslag de Stainkoeln zijn dagelijks 1000-den vogels actief en aanwezig. Vooral meeuwen, maar ook duiven, Kauwen, Roeken, Buizerds enz. Verder slapen en drinken veel ganzen op het Zuidlaardermeer waarna ze weer naar graslanden in de omgeving vliegen.
Bij de Onlanden hetzelfde verhaal. 10.000den met name Stormmeeuwen vliegen dagelijks van de weilanden ten noorden van de stad naar het Leekstermeer. Voor Grote Zilverreigers geldt dat ook. Hier is een slaapplaats met soms meer dan 200 vogels. Ook ganzen vliegen dagelijks naar het meer om te slapen en te drinken.
Op een aanvliegroute van vogels op de grens van een natuurgebied hoge windturbines neer zetten is daarom misdadig!
Ik vrees echter dat de gemeente Groningen hier geen boodschap aan heeft. Ze zijn dit al jaren van plan en onlangs heeft ook de provincie gemeenten hierin de vrije hand gegeven. We zullen moeten leven met alweer minder natuur en minder landschap.

Aart

Re: Zeearend Zuidlaardermeer bedreigd

Geplaatst: 21 feb 2019, 21:02
door MaartenJansen
groningen.groenlinks.nl/nieuws/mogelijk-windmolens-bij-stad

Groenlinks is voor. Stem wijzer volgende keer dus.

Groet,
Maarten

Re: Zeearend Zuidlaardermeer bedreigd

Geplaatst: 23 feb 2019, 14:57
door arenaria
We zijn verblind door 'het klimaat' - een probleem dat op wereldschaal nauwelijks is op te lossen, en ondertussen vernietigen we stukje bij beetje de natuur dicht om ons heen - zo gingen vandaag alle monumentale, eeuwenoude kastanjebomen op het Harmonieplein in het centrum van de stad Groningen in de versnipperaar.
IMG_9930 (640x480).jpg
IMG_9930 (640x480).jpg (201.03KiB)3126 keer bekeken

Jan Allex

Re: Zeearend Zuidlaardermeer bedreigd

Geplaatst: 24 feb 2019, 21:09
door jhvenema
Beste Jan Allex,
Alhoewel dit item over windmolens rond de stad Groningen een beetje vreemde wending heeft gekregen wil ik hier toch even reageren op je verwondering over het kappen van deze inderdaad monumentale paardenkastanjes bij het Harmoniegebouw. Zoals ook elders reeds in de stad had de gemeente geen keus om deze bomen om te leggen vanwege de kastanje(bloedings)ziekte die veroorzaakt wordt door een moeilijk te bestrijden bacterie (Pseudomonas syringae). Als je goed naar je foto kijkt zie je dat alle stammen al flink verrot zijn van binnen. Geïnfecteerde bomen kunnen spontaan takken laten vallen. Geen gemeente ambtenaar die daar risico's mee neemt, en terecht lijkt mij. Omdat er nog geen oplossing voor dit probleem is worden bij herplanting andere boomsoorten gebruikt. Helaas zullen binnenkort ook de kastanjes in het Noorderplantsoen rondom de fontein aan de beurt zijn helaas. Die zijn namelijk ook geïnfecteerd.
groet Jan Henk

Re: Zeearend Zuidlaardermeer bedreigd

Geplaatst: 24 feb 2019, 23:17
door jhvenema
Wat betreft de plannen voor de windmolens rond de stad gaan we als bestuur kijken hoe we de politiek kunnen overtuigen dat juist deze plekken ongeschikt zijn omdat hier de concentraties aan vogels het grootst is. We zullen proberen met betere alternatieven te komen.
Zoals bekend ontbreekt het Avifauna nog steeds aan commissieleden die zich specifiek met dit soort zaken bezighouden. Leden met beetje kennis van (natuur en milieu) wetgeving en bezwaarschriftprocedures die zich hiervoor willen inzetten mogen zich aanmelden bij het bestuur.
Jan Henk

Re: Zeearend Zuidlaardermeer bedreigd

Geplaatst: 25 feb 2019, 11:49
door arenaria
Oeps, ja, deze stam is bruin van binnen. De boom die we goed konden bekijken, namelijk vooraan bij De Laan, was van binnen puntgaaf.

We moeten oppassen met 'die boom is ziek, die boom moet om' - dat is gemakkelijk en wordt alom geslikt. Ik denk dat overheidsinstellingen veelal een reden zoeken om bomen te kappen en veel minder bomen kappen omdat er een reden is.

Zo hoorde ik van een alreeds omgelegde (en totaal verdwenen) kastanje bij de vijver in het Noorderplantsoen, dat die was gekapt omdat 'de kastanjes daar te dicht bij elkaar staan'.

Groet,

Jan Allex de Roos

Re: Zeearend Zuidlaardermeer bedreigd

Geplaatst: 26 feb 2019, 21:38
door Marco_Glastra
Interessant bericht uit Zeeland over zeearenden en windmolens: https://energeia.nl/energeia-artikel/40 ... r-zeearend

Maar uiteraard veel beter om geen windmolens te bouwen in het leefgebied van zeearenden! Natuur en Milieufederatie Groningen zit aan tafel bij gemeente Groningen om mee te denken over energietransitie en de zorg voor zeearenden (en andere watervogels) bij De Onlanden en rond Zuidlaardermeer is door hen ingebracht.

Groet, Marco

Re: Zeearend Zuidlaardermeer bedreigd

Geplaatst: 28 feb 2019, 16:04
door Aart
Ik ben niet erg gerustgesteld door de opmerkingen van Jan Henk en Marco. Moeten wij alternatieven bedenken voor een slecht plan? Moeten wij aanschuiven bij het gemeentebestuur om tot een compromis te komen? Acht molens in plaats van zestien of zo? Ik denk het niet. We moeten die molens gewoon niet willen. Windenergie levert een te verwaarlozen bijdrage aan de energievoorziening op en leunt zwaar op de back-up van de conventionele centrales. Hoe meer windenergie, hoe meer stroom waar we niets mee kunnen, dus hoe lager het rendement. De overheden weten dit ook wel en met veel kunst en vliegwerk proberen ze het rendement op te krikken. Onlangs is een meer dan 300 km lange kabel naar Noorwegen getrokken. Als het hard waait kunnen we in Noorwegen stuwmeren volpompen, als het windstil is kunnen we met waterkracht weer stroom opwekken en naar Nederland sturen. Transport, pompen, waterkracht en weer transport. Lijkt me niet erg efficiënt. De overheden weten dit ook wel dus hebben ze nog wat anders bedacht. Stroom die over is omzetten in waterstof, een eiland in de Doggersbank, (een hub) een waterstoffabriek in de Eemshaven. Gelukkig zijn olie en kolen spotgoedkoop, kunnen we dit allemaal maken en bouwen. De CO2-uitstoot die hiermee gepaard gaat vergeten we dan maar even of tatarata... die rekenen we niet mee omdat dat in het buitenland geproduceerd wordt!

Maar excuses, dit mag ik niet zeggen. Wie maar een beetje kritisch is naar deze miljardenprojecten wordt weggezet als klimaatontkenner en wordt niet serieus genomen. Politici en milieuclubs gijzelen elkaar, je moet meedoen, ‘De Vogelbescherming is ook voor windmolens hoor!’ Omdat de olie op dreigde te raken hebben we windenergie bedacht. Dat dit achteraf niet zo’n goed idee was, mag blijkbaar niet gezegd worden.

Windturbines hebben een enorme impact op natuur, landschap (ook het Groninger!) en op de mensen!
Maar het ergste is: het lost de problemen niet op. Dan moeten er heel andere dingen gebeuren. Minder vliegen, minder rijden, maar vooral minder consumeren. Minder plastic rommel uit China laten komen, wat langer doen met onze spullen. Kost ons geen greintje welvaart.

Ik zag op televisie een jonge politicus. Hij stelde voor om in plaats van deze zinloze investeringen te plegen, proberen het kappen van de regenwouden te stoppen en de plasticsoep in zee te bestrijden.
Dat leek me helemaal niet zo’n slecht plan. Misschien iets om over na te denken.
En die politicus ... Baudet heette die geloof ik.

Aart

Re: Zeearend Zuidlaardermeer bedreigd

Geplaatst: 03 mar 2019, 12:28
door MaartenJansen
Dus komende verkiezingen niet meer op Groen Links stemmen als je een hart voor natuur hebt totdat deze partij haar winmolenmanie heeft laten varen. (En andere volstrekt ongroene en onlinkse visies maar dat terzijde...)

Maar dit dient zeker niet gezien te worden als pleidooi voor het stemmen op partijen uiterst rechts zoals boven gesuggereerd.

Groet,
Maarten

Re: Zeearend Zuidlaardermeer bedreigd

Geplaatst: 03 mar 2019, 15:34
door jhvenema
Beste Aart,

Wij hebben de vraag over windmolens rond de stad even aanhangig gemaakt via twitter bij Groen Links Groningen. Zie hieronder hun reactie bij monde van Harrie Miedema.
Een goed weekend verder allemaal, en maar even door deze verregende zondag heen bijten.
Groet Jan Henk
Afbeelding
Afbeelding

Re: Zeearend Zuidlaardermeer bedreigd

Geplaatst: 03 mar 2019, 16:43
door Aart
Afstand Westpoort - Onlanden (polder Matsloot) 500 meter.
Afstand Stainkoeln - vogelconcentraties 0 meter! De Stainkoeln zelf is, zoals ik al schreef, de plek waar 1000-den vogels dagelijks rondhangen.
Afstand Stainkoeln nest zeearend 6000 meter. Een paar minuten zweven voor een zeearend.

Politici willen graag alles in vakjes opdelen, helaas houden vogels zich daar niet aan.

Aart

Re: Zeearend Zuidlaardermeer bedreigd

Geplaatst: 03 mar 2019, 18:05
door MaartenJansen
Volledig met Aart eens. Dit is een zeer omineus plan voor allerlei soorten vogels en hun leefgebieden rond de stad Groningen en verdient fel verzet tegen het licht van komende verkiezingen. De door Groen Links beoogde windmolens zijn potentiële vogelgehaktmolens in dat gebied en dan laat ik de landschapsvervuiling voor het gemak even buiten beschouwing. Wat betreft Westpoort en Onlanden: Ten Noorden van Matsloot wordt regelmatig gejaagd door zeearend(en) op ganzen op de graslanden net over de A7. Deze ganzen (kol, grauwe en brand) slapen in de wintermaanden op hun beurt in grote getale op Leekster en Langmameer en moeten gedeeltelijk zeer waarschijnlijk de geplande linie van molens elke avond passeren. Bovendien komen de molens in Westpoort in de meest gebruikte aanvliegroute van blauwe kiekendief in wintermaanden naar slaapplaats vanuit de graslanden waar ze jagen. Ik kan dit zelfs staven aan de hand van tellingen waar ik de aanvliegrichting nauwkeurig noteer. Ook groepen van honderden kievit komen uit Noordelijke richting de Onlanden binnen rond zonsondergang in zachte winters. Dit is wederom een slecht plan van de partij die tegenwoordig VVD light genoemd mag worden. "Duurzame energie" is binnen onze maatschappelijke verhoudingen waar economische groei de maatstaf is vaak een rücksichtlos verdienmodel en Groen Links representeert de exploiterende klasse in deze business uitmuntend. Mijn oproep: stem geen Groen Links wanneer je de natuur een warm hart toedraagt.

Groet,
Maarten

Re: Zeearend Zuidlaardermeer bedreigd

Geplaatst: 03 mar 2019, 18:36
door MaartenJansen
.

Re: Zeearend Zuidlaardermeer bedreigd

Geplaatst: 07 mar 2019, 09:07
door Aart
Geen Groen Links, maar welke partij dan wel? Volgens mij is het een unicum in de geschiedenis dat politici van meerdere partijen zich zo hard maken voor een zeer kostbare maatregel die níet aantoonbaar iets oplevert! (behalve overlast)

En dan hebben we nog de Waterschapsverkiezingen. Geen onschuldig verkiezinkje over wel of niet natte voeten. PvdA, CU en CDA (in Hunze en Aa’s) willen namelijk ook windmolens in de gebieden van de waterschappen plaatsen. Daar wonen blijkbaar geen mensen en daar leven geen vogels.
Bovendien willen diezelfde PvdA en CU de waterschapspaden inrichten voor recreatie. De laatste stille plekjes worden dan ook ontsloten!

Lastige zaak die verkiezingen, ik denk dat ik maar een keertje oversla.

Aart

Re: Zeearend Zuidlaardermeer bedreigd

Geplaatst: 09 mar 2019, 19:45
door MaartenJansen
Klopt Aart, ik stem zelf ook wel eens met lange tanden. Ooit eens een goede vriend uitgelachen omdat hij vastbesloten om nooit meer Gr Links te stemmen (vanwege niet natuurgerelateerde kwestie) een partij koos met een erg grappige naam. Die partij daar stem ik tegenwoordig ook maar op. Ik vraag me tegenwoordig af: wat is de partij waar het CDA en de intensieve landbouw lobby de grootst mogelijke hekel aan heeft? En dan stem ik daar op. Die doen bij waterschappen niet mee maar dan stem ik maar Water N.

Grt,
Maarten