Pagina 1 van 1

26 januari Nieuw beheerplan Hunzedal - Zuidlaardermeer

Geplaatst: 16 jan 2017, 10:26
door Michel Krol
Donderdag 26 januari a.s. om 19.30 in Hotel v.d. Valk Westerbroek presenteert Het Groninger Landschap haar nieuwe beheerplan van het Hunzedal - Zuidlaardermeergebied. Hoewel er in het beheerplan uiteraard ook aandacht is voor de historie en het landschap ligt de focus bij de presentatie vooral op de huidige natuurkwaliteit, het (water)beheer, beheerkeuzes, publieksvoorzieningen, herstelmaatregelen, veenoxidatie, etc. Inbreng van omwonenden, vogelaars, recreanten en andere geïnteresseerden wordt zeer op prijs gesteld.

Komt allen!

Groeten,

Michel Krol
Natuurbeheerder Rayon Zuid
Het Groninger Landschap