Lezing 31 oktober door Leo Stockmann

hier kunt u oproepen, mededelingen, excursies, lezingen van anderen(derden) plaatsen.

Moderator: hdelange

Locked
jhvenema
Vogelaar
Vogelaar
Posts: 447
Joined: 09 May 2009, 22:42

Lezing 31 oktober door Leo Stockmann

Post by jhvenema »

Beste mensen,

Ons eigen lid Leo Stockmann houdt woensdag 31 oktober tussen 20.00-21.45 uur een lezing over natuur en cultuurhistorie van het boerenland.
Plaats: ''t Vinkhuys Groningen
Toegang: gratis voor leden en niet-leden

De provincie Groningen heeft meerdere landschapstypen. Van heel open tot heel besloten. Bepaalde streken bezitten nog eeuwenoude kenmerken.
Het boerenland heeft zo zijn eigen natuur. Deze natuur is afhankelijk van akkers en grasland en van aanwezige elementen als boerderijen, kikkerpoelen, houtsingels, waterlopen, bermen, dijken, bosjes, erfbeplantingen e.a. Vogelsoorten van het boerenland zijn oa. Kievit, Grutto, Gele kwikstaart, Veldleeuwerik, Kerkuil, Steenuil en Boerenzwaluw.
Ook cultuurhistorisch valt op het boerenland nog wel wat te beleven: o.a. dijkcoupures, oude bruggetjes, oude kerkhofjes en nog enkele eendenkooien. Gelukkig is er tegenwoordig aandacht voor herstel en beheer. Ook het aanleggen van dorpsommetjes (wandelpaden) heeft steeds meer de aandacht.

Landschapsbeheer Groningen is een organisatie die zich inzet voor beheer, aanleg en herstel van landschaps- en cultuurhistorische elementen.

De lezing ‘Natuur en cultuurhistorie op het boerenland’ (met vele mooie plaatjes) gaat in op genoemde aspecten.

Het thema biodiversiteit en Landschap staat op dit moment volop in de belangstelling. Zonder gevarieerd landschap geen rijke vogelstand! U bent daarom van harte uitgenodigd om deze lezing bij te wonen.

De lezingencommissie
Locked

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest