Vreten vossen teveel eenden in de broedtijd op?

Hier kun je opmerkingen en/of vragen kwijt m.b.t. natuurbebeer en natuur in het algemeen

Moderator:hdelange

Gebruikersavatar
egbertboekema
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:7
Lid geworden op:17 jul 2005, 23:00
Vreten vossen teveel eenden in de broedtijd op?

Bericht door egbertboekema » 20 jan 2009, 19:30

Sinds jaar en dag kijk ik naar geslachtsverhoudingen, onder andere bij eenden en mensen. Onlangs heb ik de Krakeend eens op een rijtje gezet. Wat komt daaruit? Als we naar de sexratio kijken blijkt dat het percentage mannetjes per dekade van eind augustus tot half april tussen de 53% en 64% schommelt. Bij sommige andere eenden, zoals de Wintertaling, neemt het aantal mannetjes in de koudste maanden van het jaar relatief toe, maar bij de Krakeend is van geen duidelijke trend sprake.

In de broedtijd is het aantal mannetjes op een aantal verzamelplaatsten sterk oververtegenwoordigd, onder andere in het Lauwersmeer. Dit gebeurt al vanaf eind april, wat er op zou kunnen wijzen dat Krakeenden relatief vroeg gaan broeden. Misschien beginnen sommige vrouwtjes al in april met hun nest, maar de meeste pas later, want vrouwtjes met kleine jongen zijn alleen tussen eind mei en half juli gezien (26) met een piek in half juni (10). De sexratio lijkt in de loop van de tijd te zijn verschoven ten nadele van de vrouwtjes.
Uit een steekproef van 1437 vogels van vóór 1985 over het hele jaar, voor een groot deel verzameld bij Sassenhein-zuid in Haren, komt een percentage mannetjes van 54%. Uit alle steekproeven (5161 vogels) na 1985 komt een percentage manntejs van 61%. (We hebben hier alleen de maanden oktober-maart meegenomen, omdat de ruipiek een vertekend beeld oplevert).

Aangezien het er niet op lijkt dat Krakeendvrouwtjes op andere plekken overwinteren dan mannetjes, wat tot andere mortaliteit zou kunnen leiden, moeten we de oorzaak welhaast zoeken in de broedtijd. Het zou best eens zo kunnen zijn dat rondstruinende vossen verantwoordelijk zijn voor de relatieve afname door broedende wijfjes van de nesten te plukken. Vóór 1985 waren er nog vrijwel geen vossen in moerasgebieden in Groningen, momenteel lopen er alleen al in het Lauwersmeer minstens 200 rond. Ook in de Kropswolder-buitenpolder, waar in 2008 minstens 10 paar Krakeenden met jongen werden gezien, zitten diverse Vossen, die er in 2008 onder andere twee jonge Steltkluten oppeuzelden.

Het Lauwersmeer was in de jaren 70 een paradijs voor broedende Kuifeenden en Tafeleenden, met name in de slootjes in de bosaanplantingen. Maar dit is verleden tijd, ongetwijfeld mede door de hoge Vossenstand. Nu zien we dat ook bij een soort als de Krakeend, die sinds 1985 sterk als trek- en broedvogel is gestegen, er mogelijk een effect is op de populatie in de vorm van minder vrouwtjes.
Een andere aanwijzing voor mogelijke Vossenpredatie bij de Krakeend is de sezratio bij de Wintertaling. Deze zwemeendensoort heeft relatief de gunstigste verhouding mannetjes-vrouwtjes.
Uit een steekproef van ca 15000 vogels buiten de wintermaanden komt een percentage mannetjes van ca 56%.
Het gros van de Wintertalingen die we in Groningen zien broedt een flink stuk noordelijker en oostelijker op deze planeet en vermoedelijk op plekken waar Vossen en andere predatoren in wat lagere dichtheden aanwezig zijn.

Egbert

Gebruikersavatar
bakker
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:193
Lid geworden op:15 mar 2005, 00:00

Re: Vreten vossen teveel eenden in de broedtijd op?

Bericht door bakker » 20 jan 2009, 21:47

Hallo Egbert

Je noemt in je verhaal dat er in 2008 In de Kropswolder-buitenpolder 10 paar Krakeenden met jongen zijn waargenomen ondanks dat er vossen in het gebied aanwezig zijn. Ik vind 10 paar met jongen een heel redelijk aantal voor de grootte van het gebied. Verder zeg je dat het lauwersmeer er in de jaren 70 een paradijs was voor Kuifeend en tafeleend met name in de slootjes in de bosaanplant. Dit is bijna 40 jaar geleden. Is het bos in het lauwersmeergebied niet gewoon te hoog geworden, en daardoor wat minder geschikt voor eenden?

Groet Martijn Bakker

Gebruikersavatar
wimvanboekel
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:122
Lid geworden op:23 nov 2002, 00:00
Locatie:Peize
Contacteer:

Re: Vreten vossen teveel eenden in de broedtijd op?

Bericht door wimvanboekel » 21 jan 2009, 08:11

Egbert,

ik vraag mij af wat je eigenlijk wilt bewijzen met je betoog? Dat vossen eenden eten? En dat het vooral de vrouwtjes zijn die gegeten worden (logisch want die zitten er, terwijl de woerden elders verblijven)? Of is dit een verkapt pleidooi voor vossenjacht ter bescherming van de eend (zie je titel: vreten vossen teveel eenden in de broedtijd)? Voordat je de Vos als grote boosdoener aanwijst, is het goed te weten dat het verhaal mogelijk wat genuanceerder in elkaar zit.

Misschien mag ik daarvoor wat cijfers uit het Leekstermeergebied tegenover jouw gegevens zetten? Ik houd al een aantal jaar bij wat er aan prooiresten van vogels te vinden is in het gebied en door wie deze prooien opgepeuzeld zijn. Van de 58 resten van Wilde Eend die ik gevonden heb, waren er 27 toe te schrijven aan Vos (of grote marter) en dus 31 aan Havik of misschien Buizerd. Van die 27 Vossenprooien staat dan nog niet eens vast of hij/zij ze wel zelf gevangen heeft. Het zouden ook verkeers/draadslachtoffers geweest kunnen zijn.
Van de prooiresten is niet altijd meer vast te stellen of het een woerd was of niet, dus over geslachtsverhouding doe ik geen uitspraken. Van de Havikprooien zijn er 21 in het zomerhalfjaar (apr t/m sep) gevonden, dus 2/3 van het totaal. Bij de Vos waren dat er 6, dus 1/5 van het totaal. Het is, volgens mij, duidelijk dat in het Leekstermeergebied de Vos bepaald niet de enige (laat staan de belangrijkste) predator is van Wilde Eend. En al helemaal niet in het broedseizoen.
Voor Wintertaling (Havik: 51; Vos: 21) en Smient (Havik: 23; Vos: 21) gelden vergelijkbare verhalen, behalve dat predatie op deze soorten voornamelijk in de wintermaanden plaats vindt, aangezien ze niet broeden in het gebied.

Groeten,

Wim
WetlandWacht Leekstermeergebied (http://www.natuurindeonlanden.nl)
bestuurslid waterschap Noorderzijlvest
secr. St. Natuurbelang De Onlanden

Gebruikersavatar
alcovanklinken
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:173
Lid geworden op:14 nov 2005, 00:00

Re: Vreten vossen teveel eenden in de broedtijd op?

Bericht door alcovanklinken » 21 jan 2009, 10:52

moi Egbert,

Volgens mij werkt het normatieve woordje ''te'' in de titel van jouw stuk, als lont in het kruitvat. Daarmee wordt de discussie over predatie meteen gestart (net als bij weidevogels, ganzen, jacht enz., een altijd hartstochtelijk onderwerp). De inhoud van jouw stuk is zakelijk en past beter onder de titel: ''Vossen eten veel eenden in de broedtijd''. Of ondergraaf ik met die titel de bedoeling om reacties uit te lokken?
De populatie krakeenden kan trouwens best een stootje hebben: de aantallen schieten volgens mij als een vuurpijl omhoog!

Groeten,

Alco

Gebruikersavatar
bakker
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:193
Lid geworden op:15 mar 2005, 00:00

Re: Vreten vossen teveel eenden in de broedtijd op?

Bericht door bakker » 22 jan 2009, 00:18

Hallo mensen,

Ik wou hier nog iets over zeggen. Laat die vossen toch met rust, dan breekt er vanzelf wel een soort van myxomatose of een andere enge ziekte voor vossen uit, en het (probleem) lost zich vanzelf op. En zeg nu zelf, er wordt nu al zo lang op vossen gejaagd en het worden er steeds meer. Nederlanders zijn verzot op zeldzaam. Als iets te algemeen wordt gaat dat vervelen, en gaan mensen zeggen dat er TEVEEL zijn, dus..... Over 30 jaar geven we net zoveel subsidie uit voor de vos als nu voor de grutto. En weet je waarom. OMDAT DIE DAN LEKKER NET ZO ZELDZAAM IS!!!!!!!!!!

Groetjes Martijn Bakker

Gebruikersavatar
wimvanboekel
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:122
Lid geworden op:23 nov 2002, 00:00
Locatie:Peize
Contacteer:

Re: Vreten vossen teveel eenden in de broedtijd op?

Bericht door wimvanboekel » 22 jan 2009, 07:49

Alco,

inderdaad lokt het woordje 'teveel' een reactie over jacht uit, maar ik heb in mijn antwoord op het stuk van Egbert geprobeerd om tegenover zijn 'zakelijke' feiten mijn eigen 'feiten' te zetten. Ook heel 'zakelijk' dus. En dat staat los van de jacht-discussie, die ontstaat bij de interpretatie van de 'feiten'.

Wim
Laatst gewijzigd door wimvanboekel op 22 jan 2009, 14:26, 1 keer totaal gewijzigd.
WetlandWacht Leekstermeergebied (http://www.natuurindeonlanden.nl)
bestuurslid waterschap Noorderzijlvest
secr. St. Natuurbelang De Onlanden

Gebruikersavatar
lutiena
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:12
Lid geworden op:21 nov 2002, 00:00
Contacteer:

Re: Vreten vossen teveel eenden in de broedtijd op?

Bericht door lutiena » 22 jan 2009, 13:37

Hoe zit het met andere factoren die invloed hebben op de mortaliteit zoals andere predatoren, ziektes, eiernood, pesticiden, verschil in populatiegrote, verschil in genenpool of simpelweg de kwaliteit van de waarneming (door wie zijn ze gedaan en konden deze de vrouwtjes wel herkennen, dat is voor mij niet altijd even duidelijk). Het lijkt een inhoudelijke discussie maar volgens mij is dit dat niet, simpelweg omdat dit over de vos gaat. Als de vos uit de aan-/in- leiding zou gaan dan lijkt het me een zeer boeiende discussie om te achterhalen waarom de cijfers verschillen.

Met vriendelijke groet,
Jan de Lange

Gebruikersavatar
Aart
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:537
Lid geworden op:08 jan 2003, 00:00
Locatie:Groningen

Re: Vreten vossen teveel eenden in de broedtijd op?

Bericht door Aart » 22 jan 2009, 20:58

Ha,

Vossen eten nooit teveel eenden. Dieren in het algemeen eten nooit te veel. Alleen mensen kunnen zich zwaarlijvigheid permitteren.
Dat veel vossen veel eenden kunnen eten staat volgens mij buiten kijf. Het is goed dat Wim aanvult dat ook de Havik er wat van kan. Daarom worden beide soorten ook intensief bejaagd door leden van de KNJV. (de jagers) Zij hebben liever eenden dan vossen of Haviken.
De jacht op de Havik is weliswaar verboden maar wordt nog gedoogd. In Oostenrijk is de jacht op Havik en Buizerd alweer vrij gegeven. Dat zal hier ook wel gaan gebeuren. Voorafgegaan natuurlijk door de Aalscholver.
Vossenliefhebbers kunnen nu nog hun hart ophalen. Daar is natuurlijk ook hard voor gewerkt. Nederland is massaal ontwaterd en vooral bebost. In 100 jaar is het areaal bos verdriedubbeld in Nederland. Vos, das, huisspitsmuis en bijvoorbeeld Boomklever doen het daardoor erg goed.
Wie liever eenden heeft moet bos kappen en de waterstand omhoog doen. Daar houden vossen niet van, maar eenden wel. Of een keer bij NW-wind de uitwateringssluizen open laten staan natuurlijk. :wink:

Aart

Gebruikersavatar
meeuwiss
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:553
Lid geworden op:30 apr 2002, 23:00

Re: Vreten vossen teveel eenden in de broedtijd op?

Bericht door meeuwiss » 23 jan 2009, 10:36

Hoi Allemaal,
Zoals we van Egbert gewend zijn heeft hij weer een perfect stukje onderzoek afgeleverd, dit keer over de sexratio bij Krakeenden. Wat mij echter ook verbaast is het gebruik van de stelling dat vossen teveel eenden eten. Ik ben het met de andere schrijvers eens: teveel of te weinig bestaat niet in de natuur. Het is een gradatie die wij als verschijnsel waarnemen.
Er zijn niet te weinig grutto's, watersnippen of teveel Zwarte kraaien, Haviken of vossen.
Wat wij waarnemen is een werkelijkheid die wordt vervormd door wat we door de jaren gewend zijn, door wat wij zouden willen of wat door traditioneel denken tot stand komt.
Een jager, een weidevogelliefhebber of een roofvogelliefhebber hebben een totaal verschillende kijk op de natuur, hoe die in elkaar zou moeten zitten volgens hen.
Ze zitten er allemaal naast, want de natuur trekt zich niets aan van menselijke voorkeuren.
Wat is dan de werkelijkheid die we waarnemen in de natuur? Hoe de natuur in elkaar steekt kunnen we alleen ontdekken als we niet vooringenomen zijn, geen conclusies trekken en we ons strikt houden aan de feiten.
De evolutie, ook onder vogels, schrijdt nog steeds voort en daar hebben mensen het moeilijk mee, ze kunnen er maar niet aan wennen.
De vos is mogelijk al voor de Romeinse tijd een concurrent geworden van de mens, nu 2000 jaar later, kijken we nog steeds, zoals de Middeleeuwers, met argusogen naar dit roofdier. Hij zit ons in de weg want hij verstoort onze kijk op de natuur, waarin bij voorkeur soorten als grutto, kiekendief, krakeend talrijk moeten zijn.
De Havik jaagt op "onze" Zwarte spechten, de Zwarte kraai haalt de nesten leeg van de weidevogels, die broeden in grasland wat eruit ziet als een voetbalveld. We hebben het hem wel heel gemakkelijk gemaakt!
Zoals in het eksterforum is aangegeven is de Zwarte kraai echter ook de grootste belager van de ekster.
De Turkse tortels op mijn voerplank maken het de huismus verrekte moeilijk doordat ze alle voer wegvreten. Moet ik nu vinden dat er teveel Turkse tortels zijn en te weinig huismussen?
Survival for the fittest werkt elke dag. Het individu wat zich het beste aanpast aan de omgeving, krijgt jongen. Als voorbeeld de houtduif: broedt het hele jaar, maar als je nesten blijft bouwen in het bos, raak je in de winter/lente alles kwijt aan eierrovers zoals ekster en zwarte kraai. Aanpassing: broeden langs drukke wegen (Helperzoom), tot zelfs tot op de Grote markt, levert je jongen op!
Als we bewondering hebben voor de vrije natuur, laat die dan ook vrij zijn in onze ogen.
Kijken naar de feiten, puur waarnemen, zonder te willen ingrijpen.
Guido Meeuwissen

Gebruikersavatar
egbertboekema
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:7
Lid geworden op:17 jul 2005, 23:00

Re: Vreten vossen teveel eenden in de broedtijd op?

Bericht door egbertboekema » 26 jan 2009, 13:07

Vossen hebben invloed op vogelpopulaties, maar hoeveel is vaak moeilijk te zeggen. In ieder geval zijn ze een reden dat Zilverreigers en Lepelaars niet in het Lauwersmeer en op de Noordkust broeden, maar wel op de waddeneilanden. Ik heb geen hekel aan Vossen, en het is zinloos en ongewenst om integraal in de provincie te proberen deze beesten te sterk te reguleren, maar heel locaal moeten gebieden beschermd worden tegen predatie, bijvoorbeeld door omrastering. Je moet dit doen om populaties in een groter gebied (NO Nederland) op niveau te houden. Voor de Lepelaars is dat niet nodig, die doen het goed op de eilanden. Maar dat er vrijwel geen Kluten meer in de Breebaartpolder broeden en dat sterns van de Punt van Reide naar het industrieterrein in Delfzijl zijn verhuisd, waar ze rustig achter een hek kunnen broeden, laat zien dat bescherming van kolonies nodig is.
Laten we ons verder tot eenden en feiten beperken. Goed om uit gegevens te zien dat predatie van Havik locaal ook uitmaakt. Hier nog wat gegevens over een andere eend, de Wilde (helaas geen tijd gehad om de sexratio uit de jaren 70-80 te achterhalen). Ook hier is er een ongelijke verhouding van mannetjes – vrouwtjes. Uit steekproeven (3232 vogels, meeste uit de winter 2008/2009) blijkt het percentage mannetjes 62% te zijn, ongeveer als bij de Krakeend. In tegenstelling tot de Krakeend gaat de Wilde eend achteruit. Hoewel nog altijd de talrijkste eend in Groningen, gaat het deze soort niet voor de wind. De jaarmaxima bij het Hoeksmeer, dat eind jaren ’80 werd ingericht, laten een dalende lijn zien. Uit 316 tellingen van de schrijver blijkt dat het maximum over de jaren ’90 gemiddeld 1230 was en in de 21e eeuw gemiddeld 650. Aangezien de maandmaxima voornamelijk in augustus en september zijn gescoord betreft dit de eigen broedvogels uit de omgeving. Over een langere periode moet de Wilde eend nog verder achteruit zijn gegaan. Dit blijkt niet zozeer uit de jaarlijkse landelijke midwintertellingen over de gehele provincie Groningen doordat: (1) tegenwoordig een provincie als Groningen vrijwel integraal kan worden geteld, wat dan resulteert in een winterbestand van enkele tienduizenden vogels, en (2) er wordt tegenwoordig beter geteld dan in de jaren ’70 toen de krakkemikkige 7x50 kijkers populair waren en telescopen nog geen gemeengoed. Voor bepaalde teltrajecten bij wadvogeltellingen was het moeilijk mensen krijgen, sommige tellers namen zelfs de hond mee (!). De achteruitgang is wel heel duidelijk voor gebieden die ook in de jaren ’70 al met een telescoop werden geteld. Op het Zuidlaardermeer zaten in 1974 en 1976 respectievelijk 10000 en 11500 eenden; momenteel zelden meer dan 1000 vogels. Ook op het Paterswoldsemeer (maximaal 3200 in 1975), Schildmeer (4540 1976), Foxholstermeer en diverse kleinere plassen rond Groningen lagen de aantallen in de jaren ’70 2-5 keer hoger. Biotoopverandering zal wel de hoofdoorzaak van de afname van de Wilde Eend zijn, maar locaal is predatie mogelijk een factor. Het lijkt niet toevallig dat de plek met de hoogste broeddichtheid het Hondshalstermeer is. Hier liggen geïsoleerde eilandjes met tientallen paren dicht op elkaar. Een andere soort die zichtbaar achteruit gaat is de Bergeend. Een jager vertelde me eens dat hij tientallen afgebeten koppen van Bergeenden op het Eemshaventerrein had gevonden (een jaar of tien geleden). In dergelijke terreinen is de predatie sterker dan de aanwas. Rond de stad Groningen is hetzelfde. Bij Dorkwerd zit een kleine populatie, die elk jaar iets krimpt door onvoldoende aanwas. Het is misschien ook niet toevallig dat ganzen het als groep zo goed doen, als we er even van uitgaan dat de grauwen, tamme witten en kanadezen zich met zijn tweeën niet zo gemakkelijk door een Vos laten pakken. Er zitten alleen al tussen Haren en Eelde-Paterswolde tussen de 600 en 1000 van die grote jongens, maar de Bergeenden uit de jaren ’70-80 (Sassenhein, de Punt, Frieseveen, Hoornse Dijk) zijn zo goed als weg.

Egbert

Gebruikersavatar
Aart
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:537
Lid geworden op:08 jan 2003, 00:00
Locatie:Groningen

Re: Vreten vossen teveel eenden in de broedtijd op?

Bericht door Aart » 26 jan 2009, 20:12

H,

Ik ben een groot voorstander van eilanden. Het maakt me niet uit of ze natuurlijk zijn of niet. Om mijn part maken we eilanden van grote gekoppelde blokken styropor (piepschuim). Een lading schelpen erop en je hebt gegarandeerd sterns en plevieren. :idea: Voor eenden en weidevogels moeten we diepe sloten graven zodat geen vos (maar ook geen hond) er kan komen.
Misschien dat dat helpt, maar het zal altijd plaatselijk zijn. De jaren 50 komen natuurlijk nooit terug.
Bij de Tjamme hebben ooit Kluten gebroed. Deze werden telkens gepredeerd. Hier hielp het onbereikbaar maken van het eiland niet. Het waren ratten die er gewoon heenzwommen en de boel verziekten.
Maar, als je iets wil moet je het land(schap) erop inrichten.

A.

Gebruikersavatar
meeuwiss
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:553
Lid geworden op:30 apr 2002, 23:00

Re: Vreten vossen teveel eenden in de broedtijd op?

Bericht door meeuwiss » 26 jan 2009, 23:02

Wat in genoemde natuurontwikkelingsgebieden, Hoeksmeer, Westerbroekstermadepolder, Lauwersmeer, ontbreekt is dynamiek.
De waterstand in de winter is vele malen hoger, dan in de zomer. De Ezumakeeg valt in de zomer vrijwel geheel droog, hetzelfde geldt voor de polders rond Haren, in beheer van het Groninger Landschap. Het lukt de beheerders maar niet om ook in de lente en zomer een veilig broedgebied voor watervogels te maken. Schijnt ontzettend moeilijk te zijn. Om wat voor onzinnige reden dan ook (eisen van het Waterschap, de pachters met hun vee?) worden tijdens de broedtijd de polders leeggemalen of geloosd. Op de dorre, ingedroogde moddervlaktes hebben watervogels niets te zoeken. Nogal wiedes dat verkennende soorten als Kluten, Steltkluten, Watersnippen het gebied verlaten. Een Steltkluut heeft in de broedtijd in deze zogenaamde natuurontwikkelingsgebieden helemaal niets te zoeken, laat staan jongen grootbrengen. Door dit beleid geef je als beheerder de vos vrij baan, hij kan nu overal terecht. Het is een omgekeerde bewijslast de schuld dan bij de vos te leggen. Het zijn hier de beheerders, die falen. De successie van planten in deze droge periode doet de rest. Zandvlaktes raken begroeid, weg Sterns, weg Kluten. Op een voor vossen onbereikbaar eiland in de Westerpolder(Kolham) broeden nog kluten, deze polder staat in de broedtijd nog net niet droog. Duurt ook niet lang meer, weg kluten.
Het zou wel uitkunnen als de beheerders eens gingen rondkijken in de Camarque, waar het ondanks de jacht wel lukt. Of een kijkje nemen bij de ganzen op de toendra in gezelschap van poolvossen. Om predatie te voorkomen nestelen Brandganzen zelfs op hoge rotsen en Bergeenden in Nederland in rieten daken. Als je de vos wil mijden pas je je aan.
Kokmeeuwen zien je nog wel in de polders, op polletjes Pitrus temidden van het overgebleven water.
Als er geen watervogels meer te halen zijn, schakelt de Vos over op Muskusratten. Ik heb meerdere malen een moervos met een zware Muskusrat zien sjouwen voor haar jongen. Overigens een volstrekt onschadelijke planteneter de Muskusrat, laat de vos maar zijn best doen!
In de vossenloze jaren zijn we ge(ver-)wend geraakt aan grote aantallen eenden en dat wordt nu anders, het is even slikken maar met een predator aan de top van de voedselketen, zoals de vos, is dat niet anders.
Om met Aart mee te gaan, beheerder maak eilandjes in de broedtijd, zet de boel onder water en de eenden en zelfs steltkluten komen terug.
Als we het dicht bij huis zoeken komen we een nog grotere predator tegen dan de vos. De huiskat, ooit afstammeling van de Wilde kat die wel in onze fauna thuishoort, is niet alleen muizenvanger maar ook fervente vogelpredator. Stel dat er 10 miljoen huiskatten rondlopen in ons landje, dan vangen ze naar schatting per jaar 20 miljoen vogels (2 per kat per jaar), van Goudhaan tot Wilde eend. Daarnaast hebben ze de beroerde gewoonte om miljoenen nesten te verstoren. Het is heel flauw om hier nu mee te komen maar wel waar. In onze wijk liepen vroeger in de lente tientallen Wilde eenden rond met kuikens, ze kwamen tot bij de achterdeur. Sinds de nieuwe rage dat elk gezin een of meer katten moet hebben, zie je hier geen eendenkuikens meer.
Guido Meeuwissen

huug
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:28
Lid geworden op:27 jan 2009, 17:23

Re: Vreten vossen teveel eenden in de broedtijd op?

Bericht door huug » 27 jan 2009, 17:47

Hoewel ik al lang in Groningen woon en vogels bestudeer, heb ik tot nog toe geen account op Avifauna gehad. De discussie die zich op dit moment ontspint, doet mij de haren te berge rijzen, en ik moet hier gewoon op reageren.
Steeds weer wordt dezelfde fout gemaakt. Namelijk, er wordt een trend waargenomen in een 'prooisoort', en er wordt er één waargenomen in een 'predatorsoort'. Bovendien zijn er incidenten, waarbij de laatste de eerste bejaagt, wat op zich niet zo vreemd is in de verhouding tussen de twee (het zou vreemder zijn als er een aangevreten vos werd gevonden op een eendennest). Vervolgens is de oorzaak van alle waarnemingen, dat de predatorsoort teveel prooien vangt! Hiervoor ontbreken alle bewijzen; wat blijft is de suggestie, dat men de predator moet bejagen, of de prooi moet beschermen.
Zeg het eens zo: er is een opvallend en onverklaarbaar verschil tussen het aantal mannetjes en vrouwtjes Krakeend. Vergeleken met gegevens van 10 of 20 jaar geleden is dit verschil groter geworden (als dat al zo is, dat is in het bovenstaande volgens mij niet aangetoond). Er is ook een toename gevonden in het aantal door Havik of Vos geslagen eenden. Dat beide trends samenhangen, is getalsmatig te bewijzen. Dat de één de ander veroorzaakt niet.
Suggestieve berichten helpen alleen SBS6 en misschien de KNJV, maar echt niet de krakeenden en zeker niet de vossen.
Huug

Gebruikersavatar
wimvanboekel
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:122
Lid geworden op:23 nov 2002, 00:00
Locatie:Peize
Contacteer:

Re: Vreten vossen teveel eenden in de broedtijd op?

Bericht door wimvanboekel » 28 jan 2009, 12:36

Huug,

helemaal met je eens. Deze discussie slaat volledig op hol. Hoe kun je de situatie in ons overbevolkte land vergelijken met de Camarque, of met de toendra's? Misschien moeten we de Camarque maar in piepschuim nabouwen aan het Zuidlaardermeer? De recreatiesector zou het prachtig vinden.
De realiteit is dat er in ons land geen Natuur meer bestaat. Alles is cultuur, gereguleerd door boer of beheerder en gesubsidieerd door het Rijk. Gelukkig (vind ik) gaan de beheerders er steeds meer toe over om de overgebleven natuur in een gebied z'n gang te laten gaan. Geen beleid meer dat gericht is op soorten, maar juist op biotopen of ecosystemen (een groot woord in relatie tot onze postzegelnatuurgebiedjes). Hierdoor zullen bepaalde (vogel)soorten, die het eerst voor de wind ging, een terugval ondervinden. Dit kan komen door predatie, of voedselgebrek of wat dan ook. Andere (vogel)soorten zullen het juist beter doen dankzij het nieuwe beleid (daar hoor ik hier niemand over). Het gaat uiteindelijk niet om de soort maar om het systeem. Was bijv. de Grutto niet ooit een schaarse broedvogel van natuurlijke rivieruiterwaarden, met een rijkdom aan biotopen en dus bewonende (vogel)soorten?
Misschien moeten we daar wel naar terug in de restjes redelijk natuurlijk landschap die we nog hebben. Grotere biodiversiteit met lagere dichtheden per soort. En laat ze dan in Friesland maar een predatorvrij Grutto-reservaat inrichten als deze soort zo nodig behouden moet blijven op het huidige aantalsniveau.

Groeten,

Wim
WetlandWacht Leekstermeergebied (http://www.natuurindeonlanden.nl)
bestuurslid waterschap Noorderzijlvest
secr. St. Natuurbelang De Onlanden

huug
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:28
Lid geworden op:27 jan 2009, 17:23

Re: Vreten vossen teveel eenden in de broedtijd op?

Bericht door huug » 29 jan 2009, 10:17

Sorry dat ik jullie discussie, waar jullie toch wel plezier in hadden, blijkbaar heb doodgeblazen. Dat is iets waar ik erg goed in lijk te zijn. Maar ik werd getroffen door de titel van dit item, met vreten en vossen en teveel enzo, dus ik moest wel reageren.
Nog één vraagje? Toen ik nog eens de teksten overlas, zag ik dat iemand achteloos opmerkte dat het bejagen van de havik werd gedoogd. Dat was toch sarcastisch bedoeld he? Of is er een instantie die dit als richtlijn heeft? Graag opheldering!

Groeten Huug

Gesloten

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast