Stop de Verblekering!

Hier kun je opmerkingen en/of vragen kwijt m.b.t. natuurbebeer en natuur in het algemeen

Moderator:hdelange

Gesloten
janglas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:1
Lid geworden op:03 dec 2009, 21:50
Stop de Verblekering!

Bericht door janglas » 31 okt 2011, 20:57

Er moet voor half nov. nog veel gebeuren om deze schandalige voorstellen van tafel te krijgen.

lees deze pdf: http://www.avifaunagroningen.nl/site/do ... 70-172.pdf

of kijk op de site van: http://www.delevendenatuur.nl

Gebruikersavatar
ko veldkamp
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:11
Lid geworden op:24 mei 2004, 23:00
Locatie:delfzijl

Re: Stop de Verblekering!

Bericht door ko veldkamp » 01 nov 2011, 18:22

Bleeker zou een wat meer moeten overleggen met de natuurorganisaties. Dat is mijn idee.
Ko
Laatst gewijzigd door ko veldkamp op 01 nov 2011, 22:28, 2 keer totaal gewijzigd.

Gebruikersavatar
hdelange
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:737
Lid geworden op:03 apr 2002, 23:00
Locatie:Groningen
Contacteer:

Re: Stop de Verblekering!

Bericht door hdelange » 01 nov 2011, 21:33

toegestuurd bericht dat het een serieuze zaak is: (afzender bij mij bekend)

bron: nieuwsbrief groene ruimte www.groeneruimte.nl . Deze nieuwsbrief is voor het vakgebied natuur, land en tuinbouw.

Bleker wil 3.000 tot 3.500 hectare grond van BBL verkopen

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) verwacht circa 3.000 tot 3.500 hectare grond van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) te moeten verkopen om de financiële taakstelling van 115 miljoen te halen die in de lopende kabinetsperiode is ingeboekt. Ook ziet hij goede kansen in de periode 2013 tot 2018 een bedrag van 100 miljoen euro binnen te halen door grond van Staatsbosbeheer te verkopen. Dat schrijft Bleker aan de Tweede Kamer.

In het regeerakkoord gaat het kabinet uit van taakstellende inkomsten uit de verkoop van gronden van het Rijk. Het gaat om verkopen van grond van Staatsbosbeheer buiten de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en om verkopen van gronden van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL).

Staatsbosbeheer
Voor de periode 2013-2018 is een inkomstentaakstelling ingeboekt voor de verkoop van de gronden van Staatsbosbeheer buiten de EHS die in totaal 100 miljoen moet opbrengen. Het gaat om ongeveer 17.000 hectare die verdeeld ligt over 25.000 percelen. Hiervan is ruim 15.000 hectare verdeeld over 585 percelen. De eerste opbrengsten zijn in de rijksbegroting in 2013 voorzien. Staatssecretaris Bleker wil boeren en particulieren uit de streek de kans geven deze gronden te kopen. De gronden moeten een marktconforme waarde opbrengen.

Verkoop hoeft niet te betekenen dat de bestemming van de grond verandert. Bleker kan zich voorstellen dat gemeenten en provincies deze gronden als natuur in stand willen houden. Maar als de betrokken partijen het er over eens zijn dat dat de bestemming gewijzigd kan worden, dan zal de grond waarschijnlijk in waarde stijgen. Daarom zal aan de verkopen een meerwaardeclausule worden verbonden. Een deel van de terreinen betreft landschapselementen. Bleker hoopt dat er veel boeren zijn die deze elementen in beheer willen nemen. De daadwerkelijke verkoop wordt verzorgd door de Dienst Landelijk Gebied.

BBL
Via de verkoop van grond via het BBL hoopt het kabinet tot en met 2014 in totaal 115 miljoen euro binnen te halen. Het aantal te verkopen hectares is afhankelijk van de marktprijs van de grond. In de meeste gevallen gaat het om landbouwgrond. Bleker schat in dat tussen de 3.000 en 3.500 hectare verkocht moet worden om de taakstelling te halen. In de begroting van 2011 is al 15 miljoen door verkoop van BBL-gronden ingeboekt. Gronden die laag scoren op de volgende criteria komt het eerst voor verkoop in aanmerking:
• Te benutten grond voor realisatie van de herijkte EHS, Natura 2000 en in het bijzonder de TOP-verdrogingsgebieden;
• De ecologische waarde.

Bleker vindt het in verband met de prijsvorming niet verstandig om de te verkopen gronden nu al aan te wijzen. Hij verwacht dat de grond dan minder op zal leveren.

janglas
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:1
Lid geworden op:03 dec 2009, 21:50

Blekers voorstellen een beschamende vertoning.

Bericht door janglas » 11 nov 2011, 20:52

Blekers voorstellen een beschamende vertoning.

* Verplichte verkoop door Staatsbosbeheer van landschapselementen, overhoekbosjes, dorpsbosjes enz. buiten de EHS. volgens Bleker. Een ramp zo kan men dit voorstel kwalificeren. Ten eerste de gedachte hierachter, landbouwers kunnen deze bosjes kopen om zo aan hun Europese verplichtingen te voldoen. I.p.v. akkerranden aan te leggen t.b.v. de bijna verdwenen akkervogels in ons land zouden boeren hiervan kunnen vrijstellen bij aankoop van een stukje bos. Niks geld inzetten op akkervogels maar wel Europese subsidie ontvangen tenminste daar gaat Bleker vanuit. De nieuwe Europse regels gaan er echter vanuit dat akkervogel populaties zich kunnen herstellen en dat van de nu nog aanwezige overvloed in Oost- Europese landen tenminste een gedeelte behouden blijft. Blekers voorstel gaat alleen maar over het zeker stellen van subsidies voor de landbouw met de natuur heeft hij niets. Landschapselementen vaak aangelegd ter compensatie in de rampzalige ruilverkavelingen en in bezit van het SBB worden nu planmatig onderhouden, regelmatig worden er structuurbevorderende maatregelen uitgevoerd wat de flora en fauna ten goede komt. Bosjes in bezit van boeren of particulieren dienen vaak als speelbosjes en of een verborgen opslagplaats voor rommel en overtollige machines. Nu zijn de bosjes meestal jachtvrij, als jagers hier toegang krijgen zullen hier ongezien op grote schaal de predatoren bestreden worden. Dat deze misdadige praktijken nu al veel voorkomen blijkt uit de jaarverslagen van de werkgroep Roofvogels: jaarlijks in Friesland >100 gevallen van vervolging en zaterdag 5 nov. Dagblad van het Noorden over massale vergiftigingen in Drenthe.

* Uitbreiding soorten onder de jachtwet volgens Bleker, het gaat dan om soorten die vooral op boerenland foerageren. Er is nu een redelijk goede gedoogregeling waar de meeste boeren blij mee zijn. Wij vinden ook dat individuele bedrijven hier geen schade van mogen ondervinden. Voor het Sovon tellen wij maandelijks de ganzen en zijn goed op de hoogte van het gedrag van ganzen, af en toe één schieten op het land wat niet onder de gedoogregeling valt en de ganzen mijden dit perceel. Niet voor niets is de Flora en Fauna wet aangepast nadat bijvoorbeeld in Friesland in het verleden grote moordpartijen op ganzen plaats vonden. Er lagen bergen onverkoopbaar geschoten wild in de weilanden veelal mede door gastjagers uit andere Europese landen. Je moet natuurbeheer aan jagers overlaten, heb je ooit gehoord van protesten tegen Franse jagers die o.a. onze grutto’s, lepelaars, ooievaars enz. voor hun plezier uit de lucht knallen. Hun mentaliteit blijkt ook uit de vele jachtreizen die worden aangeboden in Nederlandse jachtbladen naar tropisch Afrika. Een reis van je leven, schiet een bok maar ook een jachtluipaard behoort tot de mogelijkheden. De totale wildschade bedraagt zo’n € 20 miljoen, waar praten we over. De Nederlandse landbouwer ontvangt jaarlijks € 1,1 miljard aan Europese subsidies + zo’n € 500 miljoen aan binnenlandse subsidies.

* Minder beschermde natuur en minder beschermde soorten volgens Bleker. Nederland heeft van alle Europese landen nu al het laagste percentage beschermde natuur en de meeste achteruitgang biodiversiteit. Verder hebben we overal het meest van per vierkante kilometer: we hebben de meeste mensen, auto’s, koeien, varkens, kippen, er wordt oerwoud gekapt in Brazilie tbv. soja voor ons vee, verpeste grond door overbemesting, gebruik bestrijdingsmiddelen, gebruik van antibiotica enz. allemaal ten nadele van ons welzijn. Schandalig dat de natuur onevenredig veel moet inleveren. Heel veel beschermingswerk, als voorbeeld de kerkuilenwerkgroep, voorlichting en excursies worden door vrijwilligers uitgevoerd. Iedere weekend zijn duizenden natuurliefhebbers in de weer met klussen in de natuur (IVN e.a.) of inventariseren (Sovon, Ravon e.a.). Vanwege het inventariseren bezit ons land een schat aan recent uitgegeven naslagwerken, vol met waardevolle gegevens, gratis bijeengebracht en zonder een onkostenvergoeding voor deze bevlogen mensen. Bleker komt niet verder dan stoppen met subsidies tbv. natuur na zich zelf eerst te hebben verrijkt met €180.000 voor zijn ponnykampje, wat een mentaliteit! Vrijwilligers krijgen met deze voorstellen een trap na.

* De argumenten om de EHS-verbindingszone’s te schrappen zijn oerdom. Met goede verbinden tussen de natuurgebieden krijgt de natuur eindelijk een kans om zich te herstellen van de vele aanslagen uit het verleden. Zo zullen er behoorlijk minder slachtoffers vallen onder bedreigde dieren als otters, bevers, dassen enz. en niet te vergeten het uitwisselen van genetisch materiaal tussen de verspreide, en daardoor kwetsbare, natuurgebieden. Bij het in werking treden van de Flora en Fauna wet las ik in de Ned.Jager een uit de lucht gegrepen artikel: ze waarschuwden voor het uitvoeren van deze wet, er bleven alleen maar zwarte vogels over (lees predatoren). Wat moet je met zoveel onnozelheid! Vanwege de tot nu toe gerealiseerde natuurontwikkeling zijn er sinds de Middeleeuwen nog nooit zoveel witte vogel geweest, het gaat veel beter met o.a. lepelaar. zilverreigers en ooievaars om maar een paar te noemen. Bleker doet deze schandalige voorstellen t.b.v. een hand vol boeren en jagers, de rest van de kiezers doen er even niet toe en die hebben nu spijt dat ze op Bleker hebben gestemd.

* Bleker e.a. woordvoerders voor de landbouw hebben meermalen te kennen gegeven de natuurbescherming een kopje kleiner te maken als zij de kans kregen. Dit mag niet gebeuren, goed dat Das en Boom opnieuw is opgestaan. In het graf van Jac.P.Thijsse vloeit een traan. Het is niet legitiem om de natuur de dupe te laten worden van rancuneuse gevoelens. De natuur is ons huis en verdient een optimale bescherming en onderhoud.

Met vriendelijke groet,

Jan Glas, Kappershuttenweg 11, 9627 TD Hellum jglas@planet.nl

o.a. bestuurslid Natuur en Landschap Duurswold, lid LC. Midden Groningen voor natuur, en vanwege het vele vrijwilligerswerk voor natuurbescherming/vogelbescherming drager van een Koninklijke onderscheiding.

Gebruikersavatar
hdelange
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:737
Lid geworden op:03 apr 2002, 23:00
Locatie:Groningen
Contacteer:

Re: Stop de Verblekering!

Bericht door hdelange » 25 nov 2011, 12:25

Deze strip stond gisteren in de volkskrant:
sig111124.gif
sig111124.gif (14.94KiB)4342 keer bekeken

Gebruikersavatar
ko veldkamp
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:11
Lid geworden op:24 mei 2004, 23:00
Locatie:delfzijl

Re: Stop de Verblekering!

Bericht door ko veldkamp » 25 nov 2011, 12:38

Mooie strip.

Gebruikersavatar
arenaria
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:1125
Lid geworden op:10 mei 2002, 23:00

Re: Stop de Verblekering!

Bericht door arenaria » 25 nov 2011, 16:23

Overnemen van zoiets is in principe niet kostenloos. Maar heel mooi, idd!

Jan Allex

jhvenema
Vogelaar
Vogelaar
Berichten:447
Lid geworden op:09 mei 2009, 22:42

Re: Stop de Verblekering!

Bericht door jhvenema » 25 nov 2011, 21:30

Gezien op site TV-Noord:

OPROEP: Gooien we de natuur te grabbel? Geplaatst: dinsdag 22 november 2011 15:24
Gewijzigd: donderdag 24 november 2011 09:34

Het natuurbeheer gaat op de schop. Minder regels, minder bureaucratie en meer verantwoordelijkheid voor de samenleving. Dat is althans het uitgangspunt van staatssecretaris Henk Bleker.

Anderen vinden dat hij de natuur te grabbel gooit. Het gaat niet om minder regels, zeggen zij, Bleker wil gewoon de macht bij de boeren neerleggen. Daar zit zijn achterban, en die zit niet te wachten op kritische natuurorganisaties.

RTV Noord besteedt volgende week uitgebreid aandacht aan natuurbeheer. Welk geluid mag daarin niet ontbreken? Wij horen graag uw mening!

http://www.rtvnoord.nl/home/pagina.asp?pid=105339

Lijkt me persoonlijk zinvoller dan afplakken allerhande borden etc...
Groet, Jan Henk.

Gesloten

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten