Nieuwe beschoeiing Kardingermaar

Hier kun je opmerkingen en/of vragen kwijt m.b.t. natuurbebeer en natuur in het algemeen

Moderator: hdelange

ubels
Vogelaar
Vogelaar
Posts: 5
Joined: 06 May 2014, 21:09

Nieuwe beschoeiing Kardingermaar

Post by ubels »

Hoi,

In het Kardingermaar ten oosten van Bedum wordt een nieuwe beschoeiing gemaakt. Het Kardingermaar had daar een redelijk brede rietkraag die afgelopen week gemaaid is. Kan dat zomaar in het broedseizoen? Ik zie ook dergelijke werkzaamheden ten oosten van Stedum.

Groet,
Richard
ubels
Vogelaar
Vogelaar
Posts: 5
Joined: 06 May 2014, 21:09

Re: Nieuwe beschoeiing Kardingermaar

Post by ubels »

Nee helaas heb ik geen foto's en het is nu al een kale bende. Zo'n beschoeiing is ook al niet zo'n vooruitgang lijkt me.

Groet,
Richard
Noorderzijlvest
Vogelaar
Vogelaar
Posts: 3
Joined: 13 May 2014, 12:30

Re: Nieuwe beschoeiing Kardingermaar

Post by Noorderzijlvest »

Beste Richard en Klaas,

Dank voor jullie oplettendheid. We hebben uitgezocht hoe de collega’s te werk zijn gegaan bij de Kardingermaar.

Het waterschap plaatst daar een beschoeiing om de stabiliteit van de oever te kunnen garanderen. Omdat er in de broedperiode gewerkt wordt, hebben we van te voren en tijdens het werk voorzorgsmaatregelen genomen. We hebben het NDFF geraadpleegd om te kijken of er beschermde soorten voorkomen, die door het werk geschaad kunnen worden. Daarnaast hebben we voor het maaien de rietkraag geïnspecteerd op nesten. Deze zijn niet aangetroffen. Op basis van die informatie zijn we doorgegaan met het werk.
Als organisatie zijn we bezig om het werken volgens de gedragscode Flora- en Faunawet steeds te verbeteren. Daarnaast zoeken we tijdens het reguliere onderhoud steeds meer naar natuurvriendelijk onderhoud (waar dat kan), ook daar waar geen beschermde soorten aanwezig zijn. Zo houden we als waterschap steeds meer rekening met de behoeften van dieren en planten.

Met vriendelijke groet,
Waterschap Noorderzijlvest
martijn
Vogelaar
Vogelaar
Posts: 187
Joined: 23 Apr 2010, 21:38

Re: Nieuwe beschoeiing Kardingermaar

Post by martijn »

Hallo,

Mag ik vragen wie er heeft gekeken of er nesten zaten?

Martijn Bakker
martijn
Vogelaar
Vogelaar
Posts: 187
Joined: 23 Apr 2010, 21:38

Re: Nieuwe beschoeiing Kardingermaar

Post by martijn »

Om die laatste zin ben ik geneigd om nu foto's te plaatsen van vorig jaar...........maar dat zal ik maar niet doen.

Groet
Martijn.
Noorderzijlvest
Vogelaar
Vogelaar
Posts: 3
Joined: 13 May 2014, 12:30

Re: Nieuwe beschoeiing Kardingermaar

Post by Noorderzijlvest »

Beste Martijn,
Dank voor je reactie. We zijn blij met jullie kritische blik, omdat we ons graag willen verbeteren. Het waterschap staat in dit soort gevallen vaak voor een lastige keuze: enerzijds heeft het ook onze voorkeur om te werken buiten het broedseizoen, omdat dan de kans op verstoring van broedende vogels nihil is. We zien wel dat de periode waarin de werkzaamheden aan de Kardingermaar zijn uitgevoerd niet optimaal is. Anderzijds is het met het oog op de waterveiligheid en veiligheid van de oever soms niet mogelijk om altijd buiten het broedseizoen te werken. Dat was nu aan de orde. We hebben daarom voorzorgmaatregelen getroffen om verstoren van nesten te voorkomen, onder andere door inspectie van het oevertraject en duidelijke instructies richting de uitvoerder/uitvoerende. We verwachten daarom dat er geen ongelukken zijn gebeurd. Maar we beseffen dat we niet perfect zijn en we willen graag gebruik maken van jullie kennis. Mochten jullie daar behoefte aan hebben, dan staan we open voor een gesprek met avifauna. We kunnen dan kennismaken en onze werkwijze toelichten. We horen graag of jullie behoefte hebben aan een nadere kennismaking. Je kunt via ons algemene telefoonnummer (te vinden op http://www.noorderzijlvest.nl) contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
Menno van der Meer (teamleider noordoost)
Jasper Schut (ecoloog)
dieko
Vogelaar
Vogelaar
Posts: 14
Joined: 15 May 2009, 07:06

Re: Nieuwe beschoeiing Kardingermaar

Post by dieko »

Heren Waterschappers,

Bij mijn weten staat er in de gedragscode Flora- en Faunawet voor Waterschappen dat dit soort werkzaamheden dienen te gebeuren in een periode die zo min mogelijk verstoring geeft. Dat het broedseizoen geen gelukkige periode is, hoeft, lijkt mij, geen extra uitleg.Alleen als het gaat om aanpakken van onveilige situaties, mogen dit soort werkzaamheden plaatsvinden en dan alleen met een goedgekeurde ontheffing.

Met vriendelijke groet,
Dieko Alting (ecoloog)
User avatar
anaburen
Vogelaar
Vogelaar
Posts: 754
Joined: 13 Nov 2002, 00:00
Contact:

Re: Nieuwe beschoeiing Kardingermaar

Post by anaburen »

Ik vind dat het waterschap Noorderzijlvest zich heel uitnodigend heeft opgesteld om een gesprek met vertegenwoordigers van Avifauna Groningen over deze kwestie aan te gaan.
Gaat dit ook gebeuren, bestuur van Avifauna Groningen?

Ana
martijn
Vogelaar
Vogelaar
Posts: 187
Joined: 23 Apr 2010, 21:38

Re: Nieuwe beschoeiing Kardingermaar

Post by martijn »

Hoi Ana,

Om ons weer te verleiden met mooie praatjes dat ze het beste met de natuur voor hebben.........ik word er onderhand spuugzat van!!! Elk jaar weer gaat er van alles mis en dan op grote schaal. En als je dan contact opneemt met ze hebben ze altijd het zelfde praatje! Het Waterschap is een soort sekte waar ze zelf heilig overtuigt zijn dat ze goed werk verrichten. En alles onder het mom van "veiligheid" Nee!........werkverschaffing, daar gaat het om. Het heeft heel vaak niets met veiligheid te maken, het is gewoon bangmakerij lijkt het wel. Ik lijk nu wat fel te reageren maar elk jaar spring ik weer uit mijn vel over de zinloze verwoestingen van het waterschap. Strueel en boompjes langs sloten of vaarten krijgen geen kans hier in Nederland. Sloten die jaarlijks worden geschoond, taluten die worden gemaaid en alles wordt maar kapot geklepeld!!! En waarom!......waarom!? Het Winschoterzijl is vorig jaar weer aangepakt door het waterschap (Hunze en Aa's) Nou.... het ziet er weer keurig netjes uit, alles weer kaal en strak!! Het duurt weer minstens vijf/zes jaar voordat een ijsvogel weer voedsel kan vangen boven het water. Bedankt namens heel Nederland! Ik voel mij weer een stuk veiliger. De politiek heeft het steeds over bezuinigen, Nou.....ik weet wel een manier om heeeeeeeeeeel veel te besparen.

Martijn Bakker.
User avatar
anaburen
Vogelaar
Vogelaar
Posts: 754
Joined: 13 Nov 2002, 00:00
Contact:

Re: Nieuwe beschoeiing Kardingermaar

Post by anaburen »

Ha Martijn,

Ik begrijp dat je er spuugzat van wordt. Ik was vorig jaar samen met jou op een plek waar we, tot onze ontzetting, de schade zagen die door het ruecksichtslos maaien van rietkragen in de broedperiode was aangericht. Vreselijk! Iedereen kan dat nalezen in jouw weblog van vorig jaar over de Koekoek (maar dat nalezen hoeft niet, want de foto waar ik op sta is er niet erg flatteus).
Maar ik pleit toch voor een dialoog. Ik blijf erop aandringen dat het bestuur van Avifauna Groningen hierover in gesprek gaat met het Waterschap Noorderzijlvest.
Het behoort tot de doelstellingen van Avifauna Groningen:
Artikel 2 lid 1b. Het behoud en de bescherming van in het wild levende vogels en hun leefgebieden, onder meer door bescherming tegen fysieke aantasting, verstoring en andere negatieve invloeden.
Ik snap ook wel dat het huidige bestuur vogelbeschermingsactiviteiten wil delegeren. Maar dat er niemand is aan wie dit te delegeren valt. Het is dus nog steeds erg nodig dat er meer mensen actief worden binnen de vereniging.

Ana
Noorderzijlvest
Vogelaar
Vogelaar
Posts: 3
Joined: 13 May 2014, 12:30

Re: Nieuwe beschoeiing Kardingermaar

Post by Noorderzijlvest »

Beste mensen,
Uit de reacties begrijpen we dat dit een onderwerp is wat jullie hoog zit. Het is vast zo dat het waterschap dingen beter had kunnen doen in het verleden. Nogmaals: we willen graag gebruik maken van jullie kennis. Daarnaast zouden we het ook op prijs stellen als we onze positie eens kunnen toelichten. Maar we willen dat liever doen in een genuanceerder omgeving dan het internet, vandaar ons voorstel om eens om de tafel te gaan. Zullen we een datum prikken?
Met vriendelijke groet,
Jasper Schut
Menno van der Meer
Waterschap Noorderzijlvest
User avatar
Wilster
Vogelaar
Vogelaar
Posts: 192
Joined: 03 May 2003, 23:00
Contact:

Re: Nieuwe beschoeiing Kardingermaar

Post by Wilster »

OK, het wordt langzamerhand tijd om even te reageren.
Eerst even richting Ana: ik ga hier niet opnieuw uitgebreid uitleggen waarom Avifauna zich momenteel beperkt bezighoud met beschermingszaken. Zie de jaar jaarverslagen en de ledenvergaderingen. Kort door de bocht komt het er op neer dat activiteit van de leden bepaalt wat er gebeurt. Iedereen vindt alles altijd erg belangrijk, maar als er mensen nodig zijn om daadwerkelijk dingen te doen blijft het zeer stil (dit is overigens geen uniek verschijnsel voor Avifauna). Dat geldt ook voor beschermingszaken, hoewel er op dit gebied wel degelijk nog wat wordt gedaan door de diverse werkgroepen (wadvogelwerkgroep, stadsvogelwerkgroep, ransuilenwerkgroep). En ja, de tijd van u roept en het bestuur doet het wel even is voorbij. Alle bestuursleden zijn ook vrijwilligers die het al druk-druk-druk genoeg hebben. Net als al die andere leden van Avifauna.....

Gezien de nadrukkelijke uitnodiging van Noorderzijlvest ben ik best bereid om eens een uitzondering te maken en het gesprek aan te gaan. Echter ik ken de situatie ter plekke niet en heb ook geen specifieke kennis van oeverbeschoeiingen. Een gesprek heeft mijns inziens alleen zin als minstens een iemand anders bij is die het gebied wel goed kent dan wel meer weet van oeverbeschoeiingen. Dus Richard, Klaas, Dieko, Martijn of iemand anders: wie is bereid mee te gaan?

Mijn e-mailadres weten jullie wel of anders kun je die vinden bij de contactgegevens van de vereniging.

Met vriendelijke groet,
Arjo Bunskoeke
secretaris Avifauna Groningen

PS. Mocht ik dit weekend nog geen reactie hebben gekregen, dan ga ik er van uit dat iedereen het te druk heeft.
dieko
Vogelaar
Vogelaar
Posts: 14
Joined: 15 May 2009, 07:06

Re: Nieuwe beschoeiing Kardingermaar

Post by dieko »

Hallo Arjo (en anderen),

Ik ben bereid om mee te gaan. Ik ben benieuwd wat Waterschap Noorderzijlvest er van vindt om met een oud waterschapper om tafel te zitten die betrokken is geweest met de implementatie van het gebruik van de gedragscode Flora- en Faunawet voor Waterschappen binnen Waterschap Noorderzijlvest. Ik heb daar wel een dag vrij nemen voor over.
martijn
Vogelaar
Vogelaar
Posts: 187
Joined: 23 Apr 2010, 21:38

Re: Nieuwe beschoeiing Kardingermaar

Post by martijn »

Hallo allen,

Ik heb het inderdaad druk op het moment (het is broedtijd, de mooiste periode van het jaar) Ik heb meer ervaringen of beter gezegd aanvaringen gehad met Hunze en Aa's maar aangezien het om heel Groningen gaat is het misschien verstandig om ook van deze partij iemand uit te nodigen. Anders veranderd er misschien iets in de ene helft van de Provincie maar de andere helft niet. En ik ben ook wel bereid om mee te gaan.

Martijn Bakker.
User avatar
wimvanboekel
Vogelaar
Vogelaar
Posts: 122
Joined: 23 Nov 2002, 00:00
Location: Peize
Contact:

Re: Nieuwe beschoeiing Kardingermaar

Post by wimvanboekel »

Hallo mensen,

Ik heb de discussie uiteraard met aandacht gevolgd. Goede zaak dat er een gesprek komt met het/de waterschap(pen). Ben zeer benieuwd wat dat oplevert. Houd ons op de hoogte.

Wim
WetlandWacht Leekstermeergebied (http://www.natuurindeonlanden.nl)
bestuurslid waterschap Noorderzijlvest
secr. St. Natuurbelang De Onlanden
Locked

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests